Concept Mobiliteitsplan Hardinxveld-Giessendam ligt ter inzage

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente werkt aan het Mobiliteitsplan Hardinxveld-Giessendam 2023- 2033. Dat plan brengt alle mobiliteitsvraagstukken die in de gemeente spelen samen tot één integraal mobiliteitsplan. “Zo houden we onze gemeente ook in de toekomst veilig, bereikbaar, aantrekkelijk én duurzaam”, vindt de gemeente. Het concept-mobiliteitsplan ligt tot en met woensdag …

Lees verder →

Plan nieuwe woningen ‘Buitendams 348 en 350’ ligt ter inzage

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De ambitie van het College van B & W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam voor ontwikkeling van de locatie ‘Buitendams 348 en 350’ is het omvormen van de bestaande, rommelige situatie met bedrijvigheid tot een aantrekkelijk, kleinschalig, modern dorps woonmilieu. Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt tot en met …

Lees verder →

Veertien woningen sociale koopsector gepland aan ‘Pieter de Hooghstraat’

door Peter Donk HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam bericht dat van donderdag 6 oktober 2022 en woensdag 16 november 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Pieter de Hooghstraat’ ter inzage (ook online) ligt op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 bij de receptie. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft plannen om veertien woningen in de sociale koopsector …

Lees verder →