Afscheidsreceptie oud-wethouder Boerman in restaurant Kampanje

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Oud-wethouder Theo Boerman (SGP) krijgt dinsdag 21 juni 2022 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam een afscheidsreceptie aangeboden in restaurant Kampanje, Troelstrastraat 5. Dat is van 16.00 – 18.00 uur. Om 16.45 / 17.00 uur beginnen de toespraken.

Theo Boerman stopt en gaat met pensioen. Hij neemt in juni officieel afscheid. Vorige maand kreeg hij de koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’ opgespeld door zijn vrouw. (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Theo Boerman werkte 32 jaar in het openbaar bestuur. Hij maakte van 1990 tot 2006 deel uit van de gemeenteraad en heeft zich vervolgens in de afgelopen zestien jaar als wethouder met veel betrokkenheid en kennis van zaken ingezet voor onze gemeente. Dankzij zijn deskundigheid en ervaring zijn vele projecten gerealiseerd en heeft de gemeente een gezonde financiële toekomst.

Tip
Cadeaus hoeft Boerman niet, maar hij heeft wel een cadeautip. Wanneer je iets wilt geven, dan stelt hij het op prijs als je een bijdrage zou willen doneren aan één van de onderstaande doelen. Dat mag door overmaken of door een contante gift op de middag zelf.

Stichting Bungamati
Tom Boerman (zoon van Theo) ondersteunt met zijn voettocht ‘I Walk Around The World’ de stichting Bungamati. Deze stichting zet zich in voor kinderen in de Bungamati regio in Nepal. Samen met deze stichting wil Tom vier scholen gaan helpen aan schoolpleinen, stromend water, sportmaterialen, toiletten en studiepakketten. Doneren kan via de link op de hierboven genoemde website van Tom of op rekeningnummer NL13RABO0162472978 t.n.v. stichting Bungamati met vermelding IWalk-Nepal.

Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship)
Philip en William Boerman (zoons van Theo) hebben zitting in de thuisfrontcommissie die Rutger en Elseline Bakker financieel ondersteunt bij hun werk voor MAF in Suriname. Rutger verzorgt als piloot voor deze stichting luchtverbindingen ter ondersteuning van het werk van kerken en hulporganisaties. Ook assisteert hij in noodsituaties en verzorgt medische hulptransporten en evacuaties. Doneren kan op rekeningnummer NL61ABNA0807128120 t.n.v. MAF Nederland met vermelding Steunfonds Bakker.

Aanmelden
Wil je het bestuurssecretariaat uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 laten weten of op jouw komst kan worden gerekend. Jouw aanmelding kunt je sturen naar: secretariaat@hardinxveld-giessendam.nl

Plaats een reactie

*=Verplicht veld