Van de redactie

Nieuws melden?

Een persbericht sturen met een rechten vrije foto?
Interesse om te adverteren?
Voor het stellen van een vraag aan de redactie van HG24?
Het sturen van een tip?

Dat kan uitsluitend via dit e-mailadres:

 info[at]hg24.nl

Grote fotobestanden kan je ook naar dit e-mailadres sturen via WeTransfer.com

Vraag en antwoord

 1. Op wie richt online krant HG24 zich in de berichtgeving?
  Wij richten ons als onafhankelijke online krant op Hardinxveld-Giessendam, inwoners van dit dorp en activiteiten in Hardinxveld-Giessendam. Er moet een binding zijn of een noodzakelijke (regio)relatie buiten het dorp (vb. een instelling als het ziekenhuis in Gorinchem of een ongeluk met inwoners buiten het dorp). Uitzonderingen zijn er een enkele keer per jaar. Het (sport)nieuws mag niet ouder dan drie dagen zijn, anders wordt het niet meer geplaatst.

   

 2. Wat zijn de regels voor het plaatsen van een reactie onder een artikel?
  Uitsluitend inhoudelijke reacties worden toegestaan. Ga niet steeds op elkaar reageren! Het artikel en de inhoud moeten centraal staan. Het artikel en de inhoud moeten centraal staan. Columns staan we niet toe. Daarnaast wordt geen enkele reactie toegelaten met beledigend, grof of discriminerend taalgebruik naar een groep of individu of een commercieel karakter hebben. Of een oproep voor haat, iets of iemand boycotten of verwijzen naar een ander commercieel doel. Ook opruiende reacties of met een terroristisch motief worden geweigerd. Net als gezamenlijke oproepen voor protest. Anoniem reageren (dus onjuiste of geen naam, niet na te trekken e-mailadres) mag niet. Het gevolg is dat een reactie wordt afgekeurd. Alle reacties worden gemodereerd, dus een reactie verschijnt niet meteen. Het plaatsen van een externe link of e-mailadres in de reactie mag niet. Oproepen voor medewerking aan andere media mag niet. Ook schreeuwen (hoofdletters typen) staan we niet toe. Het toestaan van een reactie wil niet zeggen dat de redactie achter deze reactie staat.

 3. Waar moet ik mijn tip of persbericht heen sturen?
  Wij krijgen graag een persbericht per e-mail: info[at]hg24.nl Liever niet aanleveren via één van de social media (houden we beter overzicht en zien het sneller). De redactie is zeven dagen in de week bezet voor de verwerking van post.

   

 4. Moet je betalen voor copy als je ondernemer bent?
  Voor aan ons geleverde persberichten vanuit het bedrijfsleven / organisaties / instellingen uit Hardinxveld-Giessendam rekenen wij in principe geen kosten. Een commercieel artikel moet wel nieuws bevatten. Ook als je als ondernemer niet adverteert, plaatsen wij toch de copy. De redactie kan in overleg wel commerciële copy van elders plaatsen, maar dan staat er boven het artikel ‘Advertorial’ of ‘commercieel artikel’, waaruit blijkt dat het betaalde copy is. In alle gevallen komt het artikel in de categorie Nieuws / Zakelijk.

   

 5. Houdt de redactie van HG24 zich aan een embargo?
  De redactie van HG24 houdt zich altijd aan een embargo. Tenzij het embargo door andere media of direct betrokkenen wordt gebroken. Dat kan door publicatie of bezorging. 

   

 6. Worden reeds gepubliceerde artikelen soms aangepast?
  Ja, dat gebeurt regelmatig. Online journalistiek is niet te vergelijken met een papieren krant. Het is voortdurend in beweging dus in zowel tekst als in afbeeldingen. Andere foto, oude foto weg, video er bij… Er wordt aangevuld of al gepubliceerde tekst weggehaald.

   

 7. Moet ik ook een foto meesturen?
  Stuur altijd een rechten vrije foto mee. Als deze niet rechten vrij is, kan er een probleem ontstaan na publicatie. De gevolgen zijn voor de persoon / organisatie die de foto heeft aangeleverd.

   

 8. Krijg ik een vergoeding als ik een artikel, nieuws of foto aanlever?
  Nee, HG24 betaalt je geen vergoeding voor het aanleveren van een artikel, nieuws (tip) of foto.

   

 9. Welke afbeeldingen of foto’s worden niet geplaatst bij een artikel?
  Allereerst niet rechten vrije foto’s. Verder posters, collages, reclamebanners of flyers worden niet bij artikelen geplaatst. Deze vallen onder reclame. Net als een aankondiging voor een individuele receptie. Het is ook niet toegestaan om flyers of banners te plaatsen onder artikelen op sociale media, die eigendom zijn van HG24. Als dit wordt gezien, dan kan de redactie deze verwijderen. Zeker als het gaat om uitnodigende propaganda, oproepen voor protesten of het plaatsen reclame door een ondernemer. Ook in tekst is een dergelijke uiting niet toegestaan.

   

 10. Welk nieuws is (niet) welkom?
  Alles wat nieuw is en opmerkelijk. Algemeen nieuws, zakelijk nieuws of sportnieuws. Oproepen voor vrijwilligers of bijvoorbeeld nieuwe leden voor de sportclub of een koor doen we niet. De redactie plaatst geen artikelen, waarin de sponsoren worden bedankt voor het ondersteunen van een gebeurtenis of evenement. Ook worden protesten of demonstraties niet door ons aankondigend gebracht. Vaak zijn we er wel achteraf bij en volgt eventueel een verslag.

   

 11. Hoe oud mag het (sport)nieuws zijn?
  Het nieuws mag bij ons niet ouder dan drie dagen zijn. Ouder nieuws publiceren we niet meer.

   

 12. Welk sportnieuws is welkom?
  Wij brengen alle sporten en vaak zijn dat korte, aangeleverde verslagen (nooit ouder dan 3 dagen!) met een rechtenvrije foto. Voorwaarde is dat het gaat om een vereniging uit Hardinxveld-Giessendam. Bijvoorkeur berichten over activiteiten in het dorp. Verder bestuurswisselingen, veranderingen binnen de vereniging, bijzondere evenementen of toernooien aankondigend.

   

 13. Op Facebook hebben jullie een zeer groot bereik. Kunnen we op jullie Facebook een banner plaatsen?
  Dat kan, maar dan is de afspraak minimaal een week adverteren op HG24. Als je adverteert, dan gaat de banner naar belangrijke sociale media, als X en Facebook. Dan kan zelfs nog worden overlegd over een datum naar keuze op sociale media.

   

   

 14. Mijn achternaam staat alleen in de kop in een artikel en niet voor- en achternaam?
  Klopt. Kinderen noemen we met voor- en achternaam in de kop. Volwassenen noemen we alleen met de achternaam, mits iemand is overleden bijvoorbeeld. Dat zijn de uitzonderingen.

   

   

 15. Ons sportteam heeft een sponsor. Kunnen we een artikel aanleveren?
  Wij brengen in principe geen individuele teams, omdat ze worden gesponsord. Wel als het team voor drie jaar of langer een sponsor heeft. Het is met zoveel sportclubs in Hardinxveld-Giessendam onmogelijk om elke sponsor te melden. Graag zien we dat ons overigens niet individueel wordt bericht, maar dat de communicatie loopt via het bestuur van een vereniging of stichting.

   

 16. Onze vereniging / stichting heeft een sponsor. Kunnen we een artikel aanleveren?
  Wij willen alleen een artikel plaatsen als de sponsor zich voor drie jaar of langer aan een vereniging of stichting verbindt. Er zijn veel (sport)clubs en elke sponsor is onmogelijk om te melden. Graag zien we dat ons overigens niet individueel wordt bericht, maar dat de communicatie loopt via het bestuur van een vereniging of stichting.

   

 17. Wij hebben nieuws over een collecte. Doen jullie daar wat mee?
  Nee, dat doen wij niet. Dus geen aankondiging collecte of een melding van opbrengst. Wij hebben besloten daar geen precedent te scheppen en dus publiceren we uitsluitend als rond de collecte nieuws ontstaat. Je moet dan denken aan oplichting, beroving of fake-collecte. Of iemand die voor de 40e keer collecteert. Dat is een keuze van HG24. Wel hebben wij bovenaan op de pagina agenda een collecte-button. Als je daarop klikt, kan je zien welke collectes er zijn. Ook berichten we niet over opbrengsten van vb. een winterfair o.i.d.

   

   

 18. We hebben vrijwilligers nodig. Kunnen we op HG24 een oproep doen?
  Nee, dat is niet mogelijk. Veel, heel veel clubs, organisaties en stichtingen hebben behoefte aan vrijwilligers. Als we één oproep doen, dan scheppen we een precedentwerking.

   

 19. Sponsoren jullie ook?
  Dat gebeurt heel gericht. Ja. Verzoeken kunnen altijd per e-mail worden gedaan en dan volgt een besluit. We zien dit als maatschappelijke ondersteuning, o.a. KNOTS of een sportvereniging.

   

 20. Plaatsen jullie alle verloren en gevonden voorwerpen?
  Pasjes niet, zoals die van banken en openbaar vervoer. De eigenaar is via de instanties gemakkelijk te achterhalen. Alle andere voorwerpen wel. Bericht uitgebreid: waar verloren/ gevonden? Dag en tijdstip? Omschrijf nauwkeurig het object. En geef een reactie-emailadres. Als de eigenaar zich meldt, dan dit doorgeven aan de redactie. Die haalt dan het opgegeven e-mailadres uit het artikel. 

   

 21. Wordt elke reclamebanner zonder meer geplaatst?
  Uitgever Peter Donk Productions kan voor online krant HG24 reclame weigeren. Als deze bijvoorbeeld van onvoldoende kwaliteit is of gewoon omdat deze schokkend, kwetsend of aanstootgevend is. Dan kan worden besloten de reclamebanner niet te plaatsen. Wel kunnen reclamebanners worden geplaatst van ondernemers uit dezelfde branche.

   

   

 22. Hoe kan ik adverteren?
  Neem voor informatie contact met ons op. Bel daarvoor met de redactie, stuur een WhatsApp, tel. 06 51068004 of stuur een e-mail naar: info[at]hg24.nl De redactie van HG24 doet ook aan acquisitie. Hier staat alle informatie.

   

 23. Wie is eigenaar van online krant HG24?
  HG24 is een onafhankelijke online krant, die berichten van links tot rechts uit de Hardinxveld-Giessendamse samenleving plaatst. Online krant HG24 is een onderdeel van het mediabedrijf Peter Donk Productions te Sliedrecht. 

   

 24. Kan ik de redactie vragen om een bemiddelende rol en dan bijvoorbeeld het redactie-adres gebruiken voor reacties?
  Nee, als redactie krijgen we regelmatig deze vraag. De persoon wil dan bijvoorbeeld anoniem blijven en vraagt reacties te verzamelen / op te vangen via ons redactie-e-mailadres. Je dient een eigen reactie-e-mailadres aan te leveren. Dat geldt bij het doen van een oproep of bij de rubriek verloren / gevonden. De redactie van HG24 verzamelt dus geen reacties om vervolgens door te sturen.

   

 25. Mag de redactie van HG24 reacties op HG24-social media ongevraagd overnemen of tekst verwijderen van HG24 sociale media?
  De redactie van HG24 mag informatie of reacties geplaatst op o.a. HG24-social media ongevraagd gebruiken in de berichtgeving. Tekst die kwetsend is of ongepast is, kan door de redactie worden verwijderd. Vaak wordt dit door lezers gezien als ‘niet tegen kritiek kunnen’, maar voor ons is het elke mening die telt. Houd je wel netjes, anders loop je een risico dat de reactie wordt weggehaald.

   

 26. Mag ik een foto of tekstgedeelte (artikel) zo maar kopiëren en ergens anders publiceren of aan derden geven (andere media)?
  Nee, dat mag niet. Teksten, afbeeldingen en (drone)foto’s zijn eigendom van HG24 of het auteursrecht ligt bij een auteur / fotograaf. Het ongevraagd gebruiken (voor / door andere media, voor een (verenigings)blad of anderzijds is niet toegestaan. Neem voor vragen contact op met de redactie, bijvoorbeeld als je een foto wilt kopen of ergens voor gebruiken, zie punt 27. Gebruik je toch ongevraagd een (drone)foto in bijvoorbeeld andere media, dan moet je daarvoor betalen. Een uiting op sociale media mag je altijd retweten bijvoorbeeld op Twitter. Maak je een eigen tekst op sociale media en je wilt onze foto gebruiken, neem dan contact op met de redactie. Ook hier geldt dat het ongevraagd gebruiken (voor / door andere media, voor een (verenigings)blad of anderzijds is niet toegestaan.

   

 27. Kan ik een foto kopen, die op HG24 is gepubliceerd en mogelijk elders plaatsen?
  Een gepubliceerde foto kan worden gekocht en wordt online aangeleverd. Er zijn wel prijsverschillen of een foto (of foto’s) door een particulier wordt gekocht om te bewaren óf dat een bedrijf of instelling een foto of foto’s aanschaft, soms om te gebruiken voor zakelijke doeleinden en/of publicatie elders (zie ook punt 26). Een gekochte foto mag elders worden geplaatst. Ook na verkoop van een foto of foto’s blijven de auteursrechten bij HG24 en de fotograaf. Bovendien moeten de foto’s bij publicatie altijd worden voorzien van ‘Foto -naam fotograaf-/HG24’. Een gepubliceerde foto bevat in veel gevallen de naam van de fotograaf. Wil je deze ‘schoon’ ontvangen? Dan kost dat voor een particulier € 7,50 per foto, bedrijven en instellingen betalen € 25,– voor een foto en voor een dronefoto € 35,– per stuk. 

   

 28. Kan een fotograaf van HG24 worden ingehuurd door derden, bijvoorbeeld bij een evenement?
  Onder de naam van HG24 kan een fotograaf niet door derden worden ingehuurd. Dat besluit is genomen met ingang van 1 augustus 2020 (vanuit destijds online krant Sliedrecht24). Een fotograaf, die ook foto’s maakt voor HG24, moet rechtstreeks worden benaderd. Hij of zij kan dan een opdracht aannemen of afwijzen. Het contact met de fotograaf mag lopen via de redactie van HG24. Als de fotograaf wordt ingehuurd voor een gebeurtenis, dat tevens een nieuwsfeit is, kan de fotograaf besluiten één of meerdere foto’s beschikbaar te stellen aan de redactie van online krant HG24. 

   

 29. Mag ik sponsoren of vrijwilligers bedanken in een reactie of in een artikel?
  Nee, dat mag niet. Aangeboden tekst voor een artikel om uitsluitend sponsoren of vrijwilligers te bedanken, vallen onder reclame.

   

 30. Doet HG24 aan bronbescherming?
  Regelmatig wordt de redactie van HG24 anoniem getipt. Wij doen altijd aan bronbescherming. Dat betekent dat jouw informatie door de redactie wordt gebruikt, maar jij als de informatieverstrekker niet door ons bekend wordt gemaakt.

   

 31. Blurren jullie hoofden van mensen, zodat zij niet meer herkenbaar zijn?
  Ja, dat doen we o.a. bij incidenten. Denk aan een ongeluk. Het gaat vaak om slachtoffers en betrokkenen. Maar ook kentekens als de auto betrokken is bij een ongeluk of bij een verdachte situatie. We blurren geen kentekens van auto’s die op de openbare weg rijden. Ook blurren we onder normale omstandigheden geen hulpverleners.

   

 32. Wat doen jullie bij bedreiging of als een journalist fysiek wordt aangeraakt?
  Iemand die met geweld een (foto)journalist (van HG24) aanvalt / aanraakt, is volgens de wet strafbaar. Net als bij een bedreiging wordt er aangifte gedaan. Excuses maken mag, maar voorkomt niet het doen van aangifte.

   

 33. Onderneemt de redactie actie als sprake is van vernieling, bedreiging of agressie/geweld?
  Ja. En dat geldt voor voor zowel aan roerende als onroerende zaken of gericht tegen personen die een constante bijdrage levert aan HG24. Of dat sprake is van een schriftelijke, audio of visuele bedreiging / aanraking. Het versterken van de positie van (foto)journalisten tegen agressie en geweld is het doel van het project PersVeilig, dat 1 april 2019 van start ging. Vanaf deze datum geldt een verdubbeling van de strafeis voor agressie- en geweldsdelicten waarbij journalisten zijn betrokken. Het project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie en Politie.

   

 34. Hoe zit het eigenlijk met de AVG?
  Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dae betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De journalistiek is een uitzondering binnen de Uitvoeringswet AVG. Lees daar hier online meer over. Onder de AVG valt niet het melden van een straat waar een incident is. Ook daar wordt de redactie weleens op aangesproken. Meldingen van een straat komen voor bij bijvoorbeeld incidentmeldingen in artikelen en op sociale media. 

   

 35. Er is veel social media. Hoe actief is HG24?
  Berichtgeving wordt naast de website verspreid via Facebook, Twitter en Instagram. Verder beschikt HG24 over een YouTube-kanaal, Periscoop en SoundCloud. Regelmatig worden video- en / of geluidsfragmenten of tweets bij artikelen geplaatst.

   

 36. Kan ik een HG24-icoontje op mijn Android en Iphone plaatsen?
  Ja, zeker. Dat is mogelijk. Een (kostbare) app heeft HG24 (nog) niet, maar het is mogelijk om zonder app direct vanaf het startscherm van een telefoon of tablet op de website te komen. Download daarom het 24-icoontje. Hoe kan je dat regelen?

   

  Android:
  1. Ga naar HG24 op je mobiel
  2. Kies scherm met verschillende instellingen o.a. Pagina toevoegen aan
  3. Kies pagina toevoegen
  4. Kies toevoegen
  5. Raak pictogram aan en verplaats (door ingedrukte te houden) of druk nog een keer op toevoegen

  Nu staat de icon 24 op het startscherm van je telefoon. Als je daarop klikt komt je direct op de startpagina van de website.

  Apple iOS:
  1. Ga naar de home pagina van de website
  2. Klik het vierkant met de pijl omhoog
  3. Kies: Zet in beginscherm
  4. Kies: Voeg toe

  Op het beginscherm staat nu een icon die direct linkt naar de startpagina van de website. Als deze manier niet lukt, doe het op de Android-manier.

 37. Mag ik anoniem een ingezonden brief sturen?
  Een ingezonden brief die anoniem is, plaatsen we niet. Er moet altijd een naam onder staan. Verder moet de ingezonden brief direct betrekking hebben op zaken die in Hardinxveld-Giessendam spelen.

   

 38. Ons team heeft een nieuwe sponsor. Zal ik een persbericht sturen?
  Goed dat je daar aan denkt, maar doe maar niet. We brengen geen individuele sponsors van een individueel team. Een sponsor die zich voor meerdere jaren aan een club, vereniging of organisatie verbindt, brengen we wel.

   

 39. Welke uitingen heeft HG24 in het dorp nu of in het verleden?

  Header Online Krant HG24_

 40. Wanneer is online krant HG24 ontstaan?
  HG24, ‘Nieuws uit Hardinxveld-Giessendam’ is zondag 1 mei 2022 officieel gestart. Doel: een onafhankelijke, brede online lokale krant, waarin de link met Hardinxveld-Giessendam, bedrijven of inwoners van het rivierdorp onvoorwaardelijk in alle artikelen moet zijn terug te vinden. HG24 is snel (maar niet hijgerig en betrouwbaarheid gaat voor snelheid), accuraat en professioneel in berichtgeving. Kritisch en soms scherp in benadering, jaagt op primeurs, bijt zich in zaken, graaft, zoekt, onderzoekt en houdt van kort/snel nieuws, 24/7. Vaart vooral een eigen koers. De redactie is gek op tips! Online krant HG24 is een broertje van online krant Sliedrecht24 (sinds 29 juni 2015), online krant Papendrecht24 (sinds 1 september 2023) en online krant Gorinchem24 (sinds 1 januari 2024). Naast de online krant maakt HG24 ook podcast.

Peter Donk Productions heeft nog meer 24-domeinnamen in bezit:
holland24.nl
gorinchem24.nl
gorcum24.nl 
sliedrecht24.nl
alblasserdam24.nl 
dordrecht24.nl
drechtstad24.nl
molenlanden24.nl
gouda24.nl 
hilversum24.nl
altena24.nl
tilburg24.nl
papendrecht24.nl
maastricht24.nl
tiel24.nl 
arnhem24.nl
groningen24.nl
assen24.nl 

En verder: 
Sliedrechtkiest.nl
Gorinchemkiest.nl
HGkiest.nl
Papendrechtkiest.nl 
peterdonkproductions.nl
peterdonk.nl
dronetv.nl (met webpagina)
inspreekstem.nl

HG24 nog betrokken bij andere twitteraccounts: 
@sliedrecht24 (online krant)
@peterdonkprod (bedrijf)
@HGKiest (actief in verkiezingstijd)

Mediabedrijf Peter Donk Productions (online krant Sliedrecht24, online krant HG24 en DroneTV) is lid van:
– de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO)
– Ondernemend Hardinxveld
– de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)