Fractie SGP en Bibliotheek AanZet eensgezind over belang van lezen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De SGP fractie bezocht bibliotheek AanZet aan de Pietersweer. De fractie zegt na verschillende presentaties en verhalen een goede indruk te hebben gekregen van de bibliotheek, die veel meer doet dan het uitlenen van boeken.

Medewerkers van de bibliotheek en de fractie van de SGP Hardinxveld-Giessendam gingen gezamenlijk op de foto. (Foto SGP Hardinxveld-Giessendam)

Door samenwerking met verschillende scholen wordt de leesvaardigheid van de jeugd bevorderd, maar ook vele asielzoekers weten hun weg naar de bieb te vinden om hun taalvaardigheid te vergroten. Verder kwam de mogelijke verhuizing op langere termijn van de bibliotheek naar het Huis van de Gemeente (het gemeentehuis – red.) aan de orde, omdat er op de huidige locatie van de bibliotheek scholenbouw staat gepland. Volgens de SGP-fractie vervullen bibliotheken een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid. “Ruim 2,5 miljoen mensen in ons land hebben moeite met lezen of schrijven. De maatschappelijke kosten van deze laaggeletterdheid zijn ruim een miljard euro. Ongelooflijke cijfers. Onder andere bibliotheken vervullen een enorm belangrijke rol om dit proces te keren”, zegt de SGP fractie.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld