Gemeenteraad praat over vervangen van brug Buitendams-Marsstraat

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad komt donderdag 12 januari 2023 voor de eerste keer dit jaar weer bij elkaar voor het fractieoverleg (Het Debat en Het Besluit). Locatie is het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, aanvang 19.30 uur. Besproken wordt onder andere een motie van ruim drie jaar geleden over het vervangen / aanpassen van de brug over het riviertje de Giessen, tussen Buitendams en de Marsstraat. Een tonnen kostende operatie! De bijeenkomst is openbaar.

De nieuwe brug zou er zo uit kunnen gaan zien.  De huidige brug is niet voor iedereen toegankelijk en verkeerd bovendien op een aantal plaatsen in een slechte staat. (Schetstekening gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Donderdag 7 november 2019 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de motie. Daarin vroegen de christendemocraten het College van B & W om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de brug voor iedereen toegankelijk te maken en met een dekkingsvoorstel te komen om de aanpassing van de brug financieel te kunnen realiseren. Om de brug toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld minder-validen zijn er drie opties namelijk het aanbrengen van hellingbanen, het verlagen brug met toepassing nieuw brugdek en liggers of niets doen. Er is in de Perspectiefnota 2023 – 2026 € 300.000,– opgenomen voor de aanpassing van de brug. Totaal vervangen kan weleens richting een investering van € 850.000,– gaan. En dat in een tijd waarin prijsstijging een rol kan spelen. 

Tekst gaat verder onder foto.

(Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Huidige situatie
De betonnen brug bestaat nu uit prefab betonnen liggers op twee landhoofden en twee pijlers. Aan de zuidzijde zijn er traptreden met een hellingbaan voor fietsers of mensen met een kinderwagen. Uitkomend op Marsstraat, haaks op de Peulenlaan. Aan Buitendams, de noordzijde van de brug, idem dito. De brug zou wat ‘vriendelijker’ moeten worden. Een optie is het verlagen van de brug. Het Waterschap Rivierenland eist een doorvaarhoogte van 2.40 m. Mogelijk kan het brugdek worden verlaagd tot de hoogte van het trottoir aan de zijde Buitendams.

Slechte staat
IV Ifra deed in 2021 onderzoek en toen kwamen er wat misstanden aan het licht. In het midden van de brug, in zowel de lengterichting als boven de steunpunten ook in dwarsrichting, loopt een dilatatie van rubber die is afgegoten met bitumen. Een groot deel van de bitumen is afwezig en op enkele plaatsen is de afdichting lek. In het rijdek is op verschillende plaatsen het beton afgebrokkeld, waarbij de wapening bloot ligt en zie je zohegeheten roestuitbloei. Plaatselijk vertonen de landhoofden zogenaamde afgedrukte schollen beton met blootliggende wapening. Toen in 2021 was het totaal schadeoppervlak zo’n anderhalvere vierkante meter en werd herstel geraamd op ruim vijfduizend euro. Verder is een slijtlaag los en afwezig. “De zinklaag van de leuning is plaatselijk aan het opofferen, waardoor deze lichte oppervlakte corrosie gaat vertonen. Tevens vertonen de voetplaten en de ankers plaatselijk lichte oppervlakte corrosie.”, stelde IV Infra verder. Dit is half oktober 2022 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Hoe verder?
Het college presenteert nu een opinienota, die in Het Debat van donderdag 26 januari 2023 verder aan de orde komt. “We agenderen dit voorstel op een andere manier dan anders. Het is in Het Debat de bedoeling om op te halen bij uw gemeenteraad naar welke variant de voorkeur uitgaat. Het gaat daarbij om het maatschappelijk belang voor onze gemeenschap”, stelt het college. De raad wordt gevraagd om de voors en tegen te wegen van de verschillende scenario’s en welke de voorkeur heeft. Waarna spoedig de besluitvorming volgt. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld