Inwoners Boven-Hardinxveld krijgen deze week als eerste milieupas

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De komende tijd zijn er veranderingen rond de afvalinzameling. Inwoners van Boven-Hardinxveld krijgen deze week als eerste een milieupas in de brievenbus. Vanaf maandag 17 april 2023 worden de verzamelcontainers voor restafval in Boven-Hardinxveld afgesloten. In dit deel van de gemeente zijn de containers dan alleen nog te openen met de milieupas. Dat bericht dinsdag 11 april 2023 de reinigingsdienst Waardlanden.

Dit is de miliepas. Waardlanden voert de veranderingen samen met de gemeenten stap voor stap door.  

Een belangrijke verandering waarmee de gemeente ook afvaltoerisme wil tegengaan. Overige inwoners Hardinxveld-Giessendam ontvangen milieupas later. Bedrijven met een contract bij Waardlanden Reinigingsbedrijf BV ontvangen de komende periode ook een milieupas. De overige inwoners van de bebouwde kom in gemeente Hardinxveld-Giessendam ontvangen de milieupas een week later. Vanaf maandag 24 april 2023 worden dan ook de andere verzamelcontainers voor restafval in Hardinxveld-Giessendam afgesloten. Wie in een appartement, flat- of bovenwoning in Hardinxveld-Giessendam woont, opent met de pas ook de nieuwe gft-containers in deze gemeente. Na Hardinxveld-Giessendam ontvangen inwoners van Gorinchem de milieupas. Na Gorinchem volgt Vijfheerenlanden en tot slot Molenlanden.

Buitengebied
Inwoners buitengebied krijgen milieupas in de loop van 2023 Alle inwoners van het buitengebied in de vier gemeenten hebben in het najaar van 2022 een nieuwe restafvalcontainer bij hun woning gekregen. Nadat de verzamelcontainers voor restafval in hun gemeente zijn afgesloten, kunnen zij geen gebruik meer van maken van deze verzamelcontainers. In de loop van 2023 ontvangen zij ook een milieupas. De pas is dan nodig voor toegang tot de milieustraten van Waardlanden.

Beter scheiden
De milieupas is onderdeel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Dat beleid is vastgesteld in 2021. In het beleidsplan staat hoe de gemeenten samen met Waardlanden de hoeveelheid restafval willen terugbrengen van 232 kilogram in 2020 naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2025. Om dit doel te halen, moet afval beter gescheiden worden.

Milieu én portemonnee
Doen we niets om de hoeveelheid restafval te verlagen, dan lopen de kosten voor de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen de komende jaren op. Doordat bijvoorbeeld de tarieven voor de verwerking van restafval en de belastingen van Rijksoverheid blijven stijgen. Met het nieuwe beleid proberen we de kosten per inwoner beheersbaar te houden. Minder restafval is dus belangrijk voor het milieu én uw portemonnee. Bovendien is landelijk het doel dat er in 2050 geen restafval meer mag zijn. Al het afval moet dan, en liefst nog eerder, weer tot grondstof te verwerken zijn. Als we restafval voorkomen en meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Want alles dat we verbranden is voorgoed weg en kunnen we niet meer hergebruiken. Hier online vind je meer informatie.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld