Omwonenden laten zich horen over plan uitbreiding woonwagenkamp

door ArieJan van Termeij
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Dinsdagavond 9 juli 2024 was er een inloopavond in het gemeentehuis voor omwonenden van het woonwakenkamp met betrekking op mogelijke uitbreidingen. Vanuit de omwonenden werd er vooral zorg uitgesproken over het bestaande bos in de driehoek rijksweg A15 en de Peulenstraat-Zuid. Deze zorg is vooral over natuur behoud en ook de geluiddempende werking van de A15.

Wethouder Arjan Meerkerk (SGP) van wonen en Bouwen incl. huisvesting kwetsbare groepen, heette de aanwezige omwonenden en enkele kampbewoners welkom. Een projectleider Wonen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam gaf uitleg naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek naar de behoefte van uitbreiding met vier wagens, maar zoals maandagavond tijdens de inloop van de kampbewoners bleek, zijn dit er wel zes. (Foto ArieJan van Termeij / HG24)

Ook was er een opmerking over de gestorte grond, wat vermoedelijk elders uit de gemeente komt en daar enkele jaren terug is gestort. De vraag is vooral of er onderzocht is of deze gestorte grond vervuild is? Daarop kon vanuit de gemeente geen antwoord gegeven worden, maar zal zeker in het vervolg onderzoek worden meegenomen.

Bos
Aansluitend hierop ging het over het onderhoud van het bos. Het bos is in een vervallen staat, wat afgelopen zaterdag wel bleek, toen er bij de zomerstorm flinke takken werden afgebroken. Daarop reageerde belangenbehartiger en voormalig wethouder Paul Letterie, dat een zogenaamd “Bomenplan” ter compensatie van te verwijderen bomen wenselijk is. De avond werd afgesloten met de mededeling dat de uitkomst het vervolg onderzoek in het najaar van dit jaar wordt verwacht en er dan een nieuwe bijeenkomst wordt belegd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld