‘Potentiële kansen’; gemeenten verkennen mogelijkheid gezamenlijk zwembad

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenten Sliedrecht, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam deden de afgelopen twee maanden een gezamenlijke eerste verkenning naar de mogelijkheden voor de realisatie van een gezamenlijk zwembad. De eerste bevindingen wijzen volgens de gemeente Sliedrecht op potentiële kansen. Woensdag 26 juni 2024 kwamen de gemeenten met meer informatie naar hun gemeenteraad. 

Het huidige complex De Duikelaar aan de Sluisweg. Een zorgvuldige uitspraak na de eerste bevindingen vraagt echter meer onderzoek en tijd. Daarom hebben de drie gemeenten afgesproken een aanvullend verkennend onderzoek uit te voeren voor verdere gedetailleerde informatieverzameling. (Archieffoto Peter Donk / HG24)

Tekst gaat verder onder foto.

(Archieffoto ArieJan van Termeij / HG24)

Gemeente Sliedrecht zet, naast het gezamenlijke traject, het onderzoek naar een nieuw eigen zwembad voort. Er is besloten om in te stemmen met de voorkeursvariant, wat betekent dat een nieuw zwembad op tijd gerealiseerd moet worden om de Noord-Zuidverbinding over de A15 mogelijk te maken. Dit dubbele onderzoekstraject moet tijdsverlies in beide scenario’s voorkomen. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft recent in een prioriteringsproces besloten dat voor de Perspectiefnota 2026-2029 de haalbaarheid en varianten voor de verduurzaming van zwembad De Duikelaar in kaart moeten zijn gebracht. De gemeenteraad heeft daarnaast besloten om onderzoek te laten doen naar een buitenbad. Beide onderzoeken worden de komende tijd al uitgevoerd. Dat betekent dat beide onderzoeken zes maanden eerder afgerond zijn.

Eerste verkenning
De onderstaande punten zijn volgens de gemeenten richtinggevend geweest voor de eerste verkenning, te weten in beeld brengen op welke onderwerpen wat betreft zwemwater samenwerking denkbaar is; in ieder geval aandacht te besteden aan de functionele, organisatorische, ruimtelijke en financiële kanten van een mogelijke samenwerking; in beeld brengen wat de effecten van de bovenstaande onderdelen zijn op de planvorming van de gemeente Sliedrecht.

Onderzoek 
Tijdens de raadsvergadering van 23 april 2024heeft de gemeenteraad van Sliedrecht een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw zwembad nabij de Noord-Zuidverbinding. Een aanvullende motie riep op tot onderzoek naar een gezamenlijk zwembad met Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam. De verwachting is dat het verdiepende onderzoek medio november 2024 wordt afgerond, waarna de resultaten worden gepresenteerd en vervolgstappen kunnen worden besproken.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld