Wethouder Baggerman: ‘Sociaal Team vanaf juni op volle sterkte’

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Afgelopen maanden is er druk gewerkt aan het vervullen van verschillende vacatures in het Sociaal Team van Hardinxveld-Giessendam. Wethouder Trudy Baggerman (T@B): “Goed nieuws is dat we vanaf 1 juni 2022 helemaal op sterkte zijn. Met dit nieuwe team kunnen we aan de slag volgens de principes van de Lokale Visie Sociaal Domein.”

Wethouder Trudy Baggerman: “Als gemeente beseffen we dat we niet alle problemen kunnen oplossen. Sommige problemen horen nu eenmaal bij het leven. Daarom is het belangrijk dat de zorg besteed wordt aan die kwetsbare inwoners die dit het hardste nodig hebben. Daarnaast gunnen we iedereen een zelfstandig leven met eigen regie, want dan gaat het goed met onze inwoners.” (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

In de Lokale Visie Sociaal Domein beschrijft de gemeente hoe ze de ondersteuning aan kwetsbare inwoners aanpakt. Hardinxveld-Giessendam kiest voor een brede benadering van het sociaal domein.

Zelf verantwoordelijk
Inwoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun welzijn en gezondheid. Hardinxveld-Giessendam is een hechte gemeenschap. Veel inwoners gaat het makkelijk af om mee te doen met de samenleving. Als er problemen zijn, lossen zij die zelf op of met hulp van familie, vrienden of dorpsgenoten. In Hardinxveld-Giessendam is iedereen betrokken bij elkaar en hebben mensen oog voor elkaar.

Dichtbij
Inwoners bij wie dit (tijdelijk) niet lukt, helpt het Sociaal Team op weg. Wethouder Trudy Baggerman: “We doen dit liefst zo vroeg mogelijk, omdat het voor de inwoner beter en voor de samenleving goedkoper is. Dat betekent veel inzet aan de voorkant en dicht bij onze inwoners. De ondersteuning is zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de inwoner. Goede zorg dichtbij voor jong en oud betekent ook dat de huisartsen en andere zorgverleners de oren en de ogen op het gebied van zorg zijn.”

Persoonlijke situatie
Sommige inwoners kunnen na een korte periode van ondersteuning weer zelfstandig verder. Of eventueel met hulp van familie of een mantelzorger of vrijwilliger. Het Sociaal Team draagt de ondersteuning dan over. Bij andere inwoners is soms langdurige of juist intensievere ondersteuning door een gespecialiseerde zorgverlener nodig. Het Sociaal Team kijkt altijd wat er nodig is in de persoonlijke situatie van een inwoner. Daarbij gaat het dan niet alleen om het probleem of de ziekte van een inwoner, maar juist ook om wat hij nog wél kan en wil.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld