Aangemeld als deelnemer aan Schone Lucht Akkoord

HARDINXVELD-GIESSENDAM –  In navolging van de Lokale Adaptatie Strategie heeft het College van B & W besloten de gemeente Hardinxveld-Giessendam ook aan te melden als deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het heeft als doel maatregelen te nemen (groot of klein) die helpen de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken. Het SLA heeft inmiddels al meer dan 100 deelnemers, waaronder alle 12 provincies en 104 gemeenten. “Juist het grote aantal overheden dat aangesloten is maakt het SLA relevant: juist door op zoveel mogelijk plekken te doen wat kan kunnen we samen de luchtkwaliteit verbeteren. Want daar zat eerder de aarzeling bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam: wat kun je als individuele gemeente betekenen?”, licht de gemeente toe in een raadsinformatiebrief.

In 2022 is door de gemeenteraad de Lokale Adaptatie Strategie vastgesteld. Onderdeel daarvan (en dus mede vastgesteld) is een uitvoeringsagenda waar met name ‘quick wins’ in zijn opgenomen. Een van die ‘quickwins’ is het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. 

“Inmiddels bevinden we ons in een regio waar een groot aantal gemeenten reeds is aangesloten bij het SLA, of daar concrete plannen toe hebben. Ter onderbouwing van deze ondertekening wordt door het SLA een uitvoeringsagenda gevraagd van deelnemende partijen. Daartoe is de nota ‘Schone(re) Lucht in Hardinxveld-Giessendam opgesteld. Met het ondertekenen van het SLA geven we dus uitvoering aan een onderdeel van de Lokale Adaptatie Strategie”, schrijft het college. De bijhorende uitvoeringsagenda vergt geen inspanningen van de gemeente die niet reeds vastgelegd zijn: de agenda laat de samenhang zien tussen staand beleid en geplande uitvoering, in relatie tot het Schone Lucht Akkoord. Zoals met name inspanningen die onderdeel zijn van bijvoorbeeld vastgesteld beleid zoals het Mobiliteitsplan en inzet vanuit de beleidsterreinen Duurzaamheid en Milieu.

Consequenties
Met het deelnemen aan het SLA verplicht de gemeente Hardinxveld-Giessendam zich bij te dragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, met name door het tegengaan of beperken van bronnen van luchtvervuiling, daar waar de gemeente daar ook daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen. “Deze invloed en inspanning is zoals eerder aangegeven gekoppeld aan reeds vastgesteld beleid. In die zin fungeert het SLA vooral als stok achter de deur om tot uitvoering van dit beleid te komen”, aldus het college.

Hulpbronnen
De belangrijkste consequentie van het deelnemen aan het SLA is volgens het college echter het toegang krijgen tot hulpbronnen die horen bij het SLA. College: “Allereerst kennis: het SLA fungeert als kennisplatform en nodigt daarnaast uit tot samenwerking. Verder zijn er rond het SLA ook financiële hulpbronnen ingericht, met name in de vorm van Specifieke Uitkeringen (SPUKs).” Met het deelnemen aan het SLA kan de gemeente Hardinxveld-Giessendam ook aanspraak maken op deze kennis- en financieringsbronnen.

Vervolg
Deze aanmelding is gegaan via wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) van Duurzaamheid. Vervolgens wordt vooral verkend welke hulpbronnen voor onze gemeente het meest relevant zijn om beleidsdoelstellingen te behalen. “Zodat we de benodigde inzet kunnen doen voor het aanspreken van deze hulpbronnen. Bijvoorbeeld door een SPUK aan te vragen in het kader van het SLA”, bericht het College.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld