Acht inwoners krijgen koninklijke onderscheiding uitgereikt

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Tot het laatste moment was het een goed bewaard geheim voor de aanvragers. En een grote verrassing voor wie het overkomt. In partycentrum ’t Hart in Boven-Hardinxveld heeft burgemeester Dirk Heijkoop (CDA) woensdagmorgen 26 april 2023 acht inwoners verrast met een koninklijke onderscheiding. Allen ontvingen het lintje Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden (met bloemen) en hun partners gingen na afloop samen met de burgemeester op de foto. (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Zoals gebruikelijk worden veruit de meeste onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich vrijwillig inzetten voor de gemeenschap of voor een ander. Slechts een klein deel (5%) krijgt hun onderscheiding vanwege bijzondere verdiensten in een betaalde functie. Het is het Kapittel voor de Civiele Orden opgevallen dat er dit jaar relatief veel voorstellen zijn ingediend voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor de armoedebestrijding. Een overzicht van de onderscheiden inwoners:

Lena van den Bout-van Enkhuizen
Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1947), treft u onderstaand nadere informatie aan.

1972 – 1982 vrijwilliger bij de De Regenboog school en het Speciaal onderwijs De Burcht te Gorinchem. Betrokkene was hulpouder en lid van de ouderraad.
1993 – heden vrijwilliger bij het Museum de Koperen Knop te Hardinxveld-Giesendam. Betrokkene is suppoost en begeleider van museumbezoekers en groepen. Daarnaast verricht zij baliediensten en diensten in het museumcafé. Tevens zorgt zij binnen de textielcommissie voor het digitaliseren van de uitgebreide historische textielcollectie. Voorts verricht zij hand-en-spandiensten.

Alida de Bruin-van der Stelt
Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1948), tref je onderstaand nadere informatie aan.

1970 – heden vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Hardinxveld (900 leden). Betrokkene coördineerde in de periode 1990-2010 het kantinepersoneel (70 mensen) en draait zelf ook kantinediensten. Zij maakt schoon en organiseert de bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsreceptie, Sinterklaasfeesten, sponsorslopen, bedrijventoernooi, horecatoernooi en jubileumvieringen.
1990 – heden vrijwilliger bij de Stichting Het Vierspan, die bestaat uit drie horecabedrijven en de voetbalvereniging. Betrokkene organiseert en begeleidt diverse evenementen, zoals een feestweek, waarbij de activiteiten vaak plaatsvinden op de voetbalvelden. Zij verzorgt mede allerlei voorkomende horecataken
1998 – 2022 mantelzorger voor haar vader (1998-2004), haar moeder (2004-2018) en haar schoonmoeder (2018-2022)

Hendrika den Hertog-Vos
Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1961), tref je onderstaand nadere informatie aan.

1992 – heden vrijwilliger bij de Zondagsschool Benjamin, onderdeel van de Gereformeerde Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene verzorgt bijbellessen en ondersteunt de christelijke vieringen.
1992 – heden vrijwilliger bij de Koningin Wilhelminaschool te Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene is leesouder, zij assisteert bij het afnemen van de AVI-toetsen en zij biedt ondersteuning tijdens de jaarlijkse schoolreis.
2005 – heden vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene schrijft artikelen in het ledenblad.

Lucas de Jong
Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1951), tref je onderstaand nadere informatie aan.

1973 – 2017 vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Sliedrecht. Betrokkene zette zich in bij evenementen, was instructeur en hij verzorgde het rolstoelvervoer. Daarnaast was hij vrijwilliger op het vakantieschip J.H. Dunant.
1998 – heden vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Betrokkene was diaken, is inzetbaar als eerstehulpverlener en hij verricht diverse hand-en-spandiensten, o.a. bij de jaarlijkse rommelmarkt
2016 – heden vrijwilliger bij de Stichting Waardeburgh, een woon/zorgcentrum te Sliedrecht. Betrokkene fungeert als buschauffeur en hij helpt bij enkele activiteiten, zoals de kerstmarkten en de jaarlijkse barbecue.
2016 – heden vrijwilliger bij de Stichting Buitenhof, een woon- en zorglocatie voor mensen met een beperking. Betrokkene verricht technische werkzaamheden, organiseert met enige regelmaat een activiteit en is bij calamiteiten oproepbaar voor assistentie op het gebied van de veiligheid.
Daarnaast was betrokkene vrijwilliger bij de lokale omroep Stichting Merweradio.

Aagje Klein-Struik
Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1952), tref je onderstaand nadere informatie aan.

1973 – 1979 vrijwilliger via de Nederlandse Hervormde Kerk in Ridderkerk. Zij raakte betrokken bij het hulpverleningswerk voor Oost-Europa. Decoranda ging met haar echtgenoot enkele malen met vakantie naar Hongarije en Roemenië, hun auto afgeladen met kleding, medicijnen, vitaminen en andere dingen waar daar een tekort aan was.
1990 – heden vrijwilliger voor de gemeenschap van Micske, Roemenië via Stichting Contact Oost-Europa (SCO) en de Nederlandse Hervormde Kerk Hardinxveld-Giessendam. Decoranda en haar echtgenoot hebben geholpen bij:

• de bouw van het Timotheus Jeugd- en Catechesecentrum tussen 1992-1996.
• het starten van diaconaal werk om zieken en eenzamen te helpen.
• de studies van twee halfweeskinderen en enkele gezinnen, die in een moeilijke financiële situatie verkeerden, financieel gesponsord.
• de bouw van het Samuel House voor onderwijs aan sociaal achtergestelde kinderen begin 2001.
• de opzet van een boerderij om de kinderen van het Samuel House te helpen sinds 2003, samen met de SCO-Micske Association.
• het opzetten van een nieuw centrum, met een hal en subsidieverdeelcentrum sinds 2020.

1992 – 2003 bestuurslid van Stichting Contact Oost-Europa (SCO). Decoranda organiseerde diverse markten en braderieën om fondsen te werven. Ook coördineerde ze de kledinginzameling en het transport van de kleding. Diverse keren heeft ze ook een rit begeleid naar Roemenië en Hongarije.
2000 – 2003 vrijwilliger bij de winkel van P@per en Hout, een dagbestedingslocatie van stichting Syndion voor cliënten met een verstandelijke beperking. Decoranda ondersteunde hen bij hun taken en in het contact met klanten. Zij nam ook de inkoop van de winkel op zich.
2010 – heden vrijwilliger (particulier initiatief met hulp vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk Hardinxveld-Giessendam) voor de kerk in Påingeni, Roemenië, een kleine Hongaarse gereformeerde gemeente in Roemenië. Decoranda en haar echtgenoot hielpen bij de renovatie van een hervormd schoolgebouw en zorgden dat er twee keer per jaar, later jaarlijks, een transport met goederen werd gestuurd. Ook kon dankzij hun hulp een buurthuis in de gemeente worden gerealiseerd met vergaderzalen, keuken, toiletten, alsook een kapel en een sportplek/speelplaats).
2012 en 2016 vrijwillig reisbegeleider bij twee reizen van Adios Reizen, een groepsreisorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
2019 – heden vrijwilliger bij Dagbesteding ’t Warme hart.
2022 – heden vrijwilliger (particulier initiatief) bij de realisatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. In de tweede week nadat de oorlog in Oekraïne begon, vatten decoranda en haar echtgenoot het plan op om het pand waarin zij kleding sorteerden in een huis voor de Oekraïense vluchtelingen om te bouwen. Velen uit het dorp hielpen hieraan mee. Op dit moment wonen er drie gezinnen. Hiernaast hebben zij heel veel andere Oekraïense vluchtelingen geholpen om een verblijf bij andere gezinnen te vinden.

Dirk Jan Klein
Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1951), tref je onderstaand nadere informatie aan.

1973 – 1979 vrijwilliger via de Nederlandse Hervormde Kerk in Ridderkerk. Hij raakte betrokken bij het hulpverleningswerk voor Oost-Europa. Decorandus ging met zijn echtgenote enkele malen met vakantie naar Hongarije en Roemenië, hun auto afgeladen met kleding, medicijnen, vitaminen en andere dingen waar daar een tekort aan was. Ook werden pakketten met christelijke literatuur naar Hongarije gestuurd.
1987 – 1995 bestuurslid/ penningmeester van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (drie basisscholen).
1990 – heden vrijwilliger voor de gemeenschap van Micske, Roemenië via Stichting Contact Oost-Europa (SCO) en de Nederlandse Hervormde Kerk HardinxveldGiessendam. Decorandus en zijn echtgenote hebben geholpen bij:
• de bouw van het Timotheus Jeugd- en Catechesecentrum tussen 1992- 1996.
• het starten van diaconaal werk om zieken en eenzamen te helpen.
• de studies van twee halfweeskinderen en enkele gezinnen, die in een moeilijke financiële situatie verkeerden, financieel gesponsord.
• de bouw van het Samuel House voor onderwijs aan sociaal achtergestelde kinderen begin 2001.
• de opzet van een boerderij om de kinderen van het Samuel House te helpen sinds 2003, samen met de SCO-Micske Association.
• het opzetten van een nieuw centrum, met een hal en subsidieverdeelcentrum sinds 2020.

1992 – 2003 penningmeester van Stichting Contact Oost-Europa (SCO). Decorandus werkte mee aan vele hulptransporten.
1995 – heden diaken-penningmeester (1995 – 2002, 2014 – 2022), vanaf 2002 administrateur, vanaf 2022 financieel adviseur bij/van de Nederlandse Hervormde Kerk Hardinxveld-Giessendam.
2010 – heden vrijwilliger (particulier initiatief met hulp vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk Hardinxveld-Giessendam) voor de kerk in Påingeni, Roemenië, een kleine Hongaarse gereformeerde gemeente in Roemenië. Decorandus en zijn echtgenote hielpen bij de renovatie van een hervormd schoolgebouw en zorgden dat er twee keer per jaar, later jaarlijks, een transport met goederen werd gestuurd. Ook kon dankzij hun hulp een buurthuis in de gemeente worden gerealiseerd met vergaderzalen, keuken, toiletten, alsook een kapel en een sportplek/speelplaats.
2018 – heden bestuurslid van en vrijwilliger bij het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken, PKN Zuid-Holland. Zijn inzet bestaat met name uit het beoordelen van jaarrekeningen en begrotingen van ongeveer 43 gemeenten en diaconieën.
2022 – heden vrijwilliger (particulier initiatief) bij de realisatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. In de tweede week nadat de oorlog in Oekraïne begon, vatten decorandus en zijn echtgenote het plan op om het pand waarin zij kleding sorteerden in een huis voor de Oekraïense vluchtelingen om te bouwen. Velen uit het dorp hielpen hieraan mee. Op dit moment wonen er drie gezinnen. Hiernaast hebben zij heel veel andere Oekraïense vluchtelingen geholpen om een verblijf bij andere gezinnen te vinden.

Jacques van de Minkelis
Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1961), tref je onderstaand nadere informatie aan.

Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam:
2008 – 2014 bestuurslid/vicevoorzitter. Betrokkene heeft zich toegelegd op het verkrijgen van de ANBI-status.
2008 – heden instructeur. Betrokkene verzorgt de wekelijkse zwem- en conditietraining voor seniorleden en vrijwilligers.
2014 – heden lid van diverse werkgroepen. Betrokkene heeft bijgedragen aan het vormen van de toekomstvisie, het sponsorbeleid en het vormgeven van een meerjarenbegroting. Daarnaast zet hij zich in bij calamiteiten, zoals de wateroverlast in Limburg in 2021.
2008 – heden bestuurslid en voorzitter (sinds 2015) van het Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam, de voormalige Stichting WMO-Platform Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene is in 2008 op voordracht van de Reddingsbrigade benoemd als lid van de participantenraad.
2017 – heden lid/bestuurslid (sinds 2021) van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden. Betrokkene is namens het Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam lid. Daarnaast is hij (sinds 2019) lid van de financiële commissie.

Nellie Aagje Nederlof-Blokland
Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1948), tref je onderstaand nadere informatie aan.

1979 – heden ondersteuner van diverse thuiswonende hulpbehoevende ouderen in Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene ondersteunde haar overburen met een zwaar geestelijk en lichamelijk beperkte zoon, een buurman met dementie waarvan de echtgenote ernstig ziek werd en de zoon psychische problemen had en diverse buurtgenoten die hulpbehoevend of ziek werden. Daarnaast gaat zij voor diverse mensen naar de bibliotheek, doet zij de boodschappen of bereidt zij een pannetje eten. In de kersttijd maakt zij jaarlijks vijftien kerststukjes die zij uitdeelt aan ouderen en alleenstaanden.
1986 – 1989 ondersteuner van/vrijwilliger bij de West-Europese expats, wonende in het kamp van een HVA-project te Tawergha, Libië. Betrokkene bereidde maaltijden en organiseerde activiteiten voor de kleine gemeenschap.
2002 – heden inzamelaar van kleding ten behoeve van tien tot vijftien hulpbehoevende gezinnen in Hongarije. Kleding die niet naar Hongarije wordt verzonden, verdeelt betrokkene onder hulpbehoevende gezinnen in Hardinxveld-Giessendam en Giessenburg.
2006 – heden mantelzorger voor haar echtgenoot die kampte met een depressie. In 2016 woonde hij enkele periodes in een instelling en sinds 2017 woont hij zelfstandig. Zij heeft hem altijd bijgestaan en voor hem gezorgd. Gesteld wordt dat hij zonder haar emotionele en praktische ondersteuning niet zover had kunnen komen als hij thans is.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld