Boerenprotest op en bij rotondes in het dorp

HARDINXVED-GIESSENDAM – Op verschillende plaatsen hebben boeren zich maandag 4 juli 2022 laten zien en horen, omdat ze het niet eens zijn met het stikstofbeleid van het kabinet. Meestal was dat met tractoren. Onder meer bij distributiecentra van supermarkten. Boeren (en hun sympathisanten) hebben op en bij rotondes in Hardinxveld-Giessendam op borden en spandoeken hun ongenoegen geuit in het dorp.

Dit is de rotonde in de Peulenlaan / Wieling, waar op alle zichtpunten het protest zichtbaar is. (Foto Hans van der Aa / HG24)

Het kabinet heeft Johan Remkes als bemiddelaar naar voren geschoven. De Tweede Kamer had om een bemiddelaar tussen overheid en boeren gevraagd. Veel boeren zien een gesprek met Remkes, die zelf de grondlegger is van een stikstofrapport, niet zitten.

Overleg
Op initiatief van de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt een gezamenlijke bijeenkomst met zes tot zeven boeren belegd, die in het dorp hun bedrijf uitoefenen. Burgemeester Dirk Heijkoop (CDA) en wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) willen luisteren naar de bezwaren van de boeren. De protestuitingen op de rotondes door boeren worden toegestaan.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld