Positieve jaarrekening stemt gemeente tevreden

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Wethouder Arjan Meerkerk (SGP) van Financiën is blij met het positief resultaat over 2021 van € 1.185.000,–. Dat betekent dat de opbrengsten van het afgelopen jaar groter zijn dan de kosten. Dit bedrag kan door het college weer ingezet worden voor de plannen voor 2022. In de Perspectiefnota wordt daarvoor een begroting gemaakt. De gemeente Hardinxveld-Giessendam zegt vooruitkijken dat 2026 nog een onzekere factor is.

“Ik ben blij dat we wederom een positief resultaat neer kunnen leggen. Dat betekent dat we als gemeente goed bezig zijn en ook op deze weg verder kunnen”, zegt wethouder Arjan Meerkerk. (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Het afgelopen jaar stond volgens Meerkerk dinsdagmorgen 5 juli 2022 in een gesprek met de media in het teken van lockdowns en corona. Evenementen en fysieke ontmoetingen waren nauwelijks mogelijk en het gebrek aan contact heeft velen geraakt. Meerkerk: “We moesten op zoek naar nieuwe manieren om met elkaar verbonden te blijven. Ook de gemeenteraad heeft vaak digitaal of zonder publiek vergaderd. Gelukkig zijn in deze digitale wereld ook nieuwe vormen van betrokkenheid ontstaan die we waar nodig in de toekomst kunnen blijven inzetten.” De positieve Jaarrekening is volgens Meerkerk onder andere te danken aan een paar grote posten, waar de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds de belangrijkste van is. Dat is het budget wat de overheid beschikbaar stelt voor iedere gemeente. Een belangrijke factor bij het bepalen van de hoogte van de uitkering is het precieze aantal inwoners en woningen.

Plannen
Het nieuwe college zet het in gang gezette beleid voort. Dit jaar en ook volgend jaar wordt geïnvesteerd in actualisatie van diverse beleids-, beheer- en onderhoudsplannen voor een veilige en aantrekkelijke leefomgeving. “Het college werkt verder aan een plan van aanpak voor nieuwbouw van Driemaster en Ichthusschool. Daarnaast wordt het Bouwberaad verder uitgerold, om zo met elkaar te kunnen bouwen naar de behoefte van de inwoners. De gemeente bereidt zich voor op invoering van de Omgevingswet. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn nog stappen te maken; zoals de energietransitie met opwek via zonnepanelen, isoleren van woningen en alternatieve vormen voor warmte. De inzet op betere participatie en de uitvoering van de economische visie worden onverminderd voortgezet”, aldus Meerkerk. Tot slot zet de gemeente de organisatieontwikkeling verder door met het oog op een goede dienstverlening aan de inwoners en de ondernemers.

Vooruitzichten
Naast de mooie afsluiting van 2021 zijn de vooruitzichten t/m 2025 ook positief. De daarvoor opgestelde Perspectiefnota, die op grote lijnen een beeld schept wat de koers van de gemeente is met de bijbehorende kosten, houdt daarbij rekening met de Meicirculaire. Deze wordt opgesteld door de overheid en gaat in op financiële onderwerpen die voor gemeenten van belang zijn. Meerkerk: “Tegelijkertijd wordt de gemeente ook geconfronteerd met aanzienlijke kosten stijgingen en onzekerheden. De oorlog in de Oekraïne, inflatie, stijgende energie- en brandstofkosten en de gevolgen van het stopzetten van de coronasteunmaatregelen kunnen allemaal impact hebben. Het jaar 2026 wordt ook wel het ‘ravijn van Kaag’ genoemd, dus daar zit wel een zeker risico. Pas in het najaar, richting de begroting van 2023, wordt hierover meer duidelijkheid verwacht uit Den Haag.” Komende donderdagavond 7 juli 2022 wordt de jaarrekening 2021 met een handtekening van de accountant voor besluitvorming in de gemeenteraad gebracht. Die vergadering (Het debat en Het besluit) begint om 19.30 uur.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld