‘Woonarken ‘op het droge’ mogen ‘woningbouw met groen karakter’ worden

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente helpt de eigenaren van vier woonarken, die na de dijkversterking ‘op het droge’ kwamen te liggen. Toen kreeg de grond de bestemming ‘Groen’ in het bestemmingsplan. Deze bestemming paste volgens de bewoners van de woonarken niet bij de feitelijke situatie. Sinds 2015, toen bewoners naar de gemeente kwamen, sprak de gemeente Hardinxveld-Giessendam met het Waterschap Rivierenland over de situatie. Nu is er een akkoord en verandert de bestemming. De verantwoordelijke wethouder spreekt van ‘rust voor de tevreden inwoners’. 

Op een steenworp afstand van de nieuwbouwlocatie De IJzergieterij liggen vier woonarken. De woonarken (zie locatie woonarken) liggen al lang niet meer in het water. Zeker drie eigenaren willen volgens de gemeente de woonark omzetten naar een vast huis. Na de uitvoering van de werkzaamheden voor de dijkversterking zijn de woonarken achter de nieuwe rivierdijk komen te liggen. Sindsdien liggen ze op het droge. (Foto uit Stedenbouwkundig Programma van Eisen / ijzergieterij Hardinxveld-Giessendam)

Eind Juni 2022 tekenden de eigenaren van de arken een raamovereenkomst met de gemeente. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Nadat het bestemmingsplan eind augustus onherroepelijk is geworden wordt de grond doorverkocht aan de eigenaren van de woonarken. De gemeente en eigenaren van de woonarken maken met elkaar een planning voor de uitvoering van de werkzaamheden om het gebied in te richten. Daarvoor wordt het riool aangepast aan de nieuwe situatie, een weg voor de woningen aangelegd en waar nodig het terrein op hoogte gebracht.

Karakter bewaard
De gemeente bedacht samen met de eigenaren van de woonarken een plan om de bestemming te wijzigen en het gebied her in te richten. Voor dit plan is, mede vanwege de planontwikkeling van de IJzergieterij locatie, nauw samengewerkt met Waterschap Rivierenland en de Gebr. Blokland. “Er is goed naar het gebied gekeken om een bestemming te vinden die het beste past. Zo is het belangrijk dat het groene karakter bewaard blijft, maar tegelijkertijd de huidige bewoners de mogelijkheid biedt om in het gebied te kunnen blijven wonen. Daarnaast komt een deel van het terrein beschikbaar voor de ontwikkeling van de IJzergieterij en wordt er rekening gehouden met een halte voor de waterbus”, legt wethouder Trudy Baggerman (T@B) van Wonen en Ruimtelijke Ordening uit. Ze is blij dat er een overeenstemming ligt tussen alle partijen. Iedereen is het er volgens haar eens over de plannen voor de herverkaveling. Baggerman: “We zijn nu een stap dichterbij het mogelijk maken van woningbouw met een groen karakter.”

Grond
De eigenaren van de woonarken hebben allemaal een deel grond in eigendom rondom de eigen woonark. Daarnaast huurden de eigenaren van de woonarken extra grond van het waterschap. Die heeft inmiddels alle verhuurde grond aan de gemeente verkocht. De gemeente verkoopt een groot deel van de grond, volgens het nieuwe herverkavelingsplan, door aan de eigenaren van de woonarken. De grond die onderdeel uitmaakt van de ijzergieterij is dit voorjaar al aan Gebr. Blokland verkocht. Baggerman: “Voor de eigenaren van de woonarken betekent dit niet alleen dat zij straks meer grond in hun bezit hebben, maar ook krijgen zij meer financiële zekerheid en de mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten voor het bouwen van een woning.” Het geld dat de gemeente krijgt voor de grond is nodig voor alle kosten die gemaakt worden voor de herontwikkeling van dit gebied.

Waterbushalte
De overige grond wordt gebruikt voor het aanleggen van een water afvoer drainage en infiltratie, wadi afgekort. Nodig voor de afvoer van hemelwater. In de gesprekken met bouwer en ontwikkelaar Gebr. Blokland heeft de gemeente afgesproken dat in de parkeergarage onder de appartementen openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Deze zijn onder andere bedoeld voor de mogelijke komst van een waterbushalte. Baggerman: “In de toekomst hopen we in het gebied een waterbushalte te realiseren, waardoor we een betere verbinding krijgen over het water. Hoe en wanneer dit vorm gaat krijgen, kunnen we op dit moment nog niet zeggen.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld