Nieuw Integraal Lokaal Veiligheidsplan gaat 1 januari 2023 van start

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente heeft de eerste stap gezet om te komen tot een nieuw Integraal Lokaal Veiligheidsplan (ILVP) voor 2023-2026. Dat vertelde burgemeester Dirk Heijkoop (CDA) dinsdagmorgen 5 juli 2022 in een gesprek met de media.

In samenwerking met de politie en andere netwerkpartners als partijen in het sociaal domein, buurttoezicht en verenigingen moet het plan vanaf 1 januari 2023 tot uitvoering worden gebracht. (Foto Hans van der Aa / HG24)

Inventief
In het ILVP staat de inzet op het gebied van veiligheid. Iedere vier jaar wordt dit vernieuwd om te zorgen dat de inhoud aansluit bij de huidige veiligheidsdoelstellingen. “Iedere vier jaar bekijken we, aan de hand van cijfers en ervaringen, wat de komende jaren belangrijke onderwerpen zijn op het gebied van veiligheid. Dit kan uiteenlopen van bijvoorbeeld ondermijning tot seniorenveiligheid”, vertelde Heijkoop, die opmerkt dat de gemiddelde crimineel tegenwoordig inventief is en de mazen van de wet opzoekt. Ze zijn volgens hem ook luier en gaan minder op pad. “We zien nu veel rond cybercriminaliteit”, legt Heijkoop uit, “We wonen in een gebied waar mensen veel vertrouwen hebben. Naïef zijn is soms een groot goed, maar het blijft oppassen voor de risico’s.” 

Controles
De speerpunten voor het ILVP 2019-2022 waren ondermijning, seniorenveiligheid en een veilige woon- en leefomgeving en voorkomen van overlast. Heijkoop: “Aan het eind van dit jaar wordt het huidige ILVP geëvalueerd, waarna de verbeterpunten worden meegenomen in het nieuwe ILVP. De komende maanden werken we uiteraard nog volgens het huidige ILPV. Zo staan er nog controles op het gebied van ondermijning op de planning en houden we ons bezig met seniorenveiligheid, zoals babbeltrucs.”

Aandachtspunten
De gemeenteraad stelt de belangrijkste punten voor het ILVP vast. Daarbij kijken ze goed naar de afgelopen jaren, welke successen zijn er geboekt en waar liggen verbeterpunten en naar actuele veiligheidskwesties. Zo kan een goede inschatting gemaakt worden waar de behoeftes liggen voor onze mooie gemeente en haar inwoners. Voor het zomerreces levert de gemeenteraad de drie belangrijkste punten aan voor het nieuwe ILVP. Dat kunnen dezelfde aandachtspunten als van de afgelopen jaren zijn, maar de gemeenteraad kan ook besluiten om één of meerdere nieuwe speerpunten toe te voegen. “Natuurlijk richten we ons niet alleen op de drie speerpunten, maar hebben we ook oog voor andere onderwerpen op het gebied van veiligheid”, aldus Heijkoop.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld