Laatste woord is aan gemeenteraad; kans op aanleg Zonnepark Betuwelijn

door Peter Donk 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het sein staat nog niet op groen. Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van Zonnepark Betuwelijn. Voorgesteld wordt aan de gemeenteraad het verlenen van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor het planologisch afwijken van het bestemmingsplan voor de realisatie van een Zonnepark en aanverwant energieopslagsysteem.

Zonnepark Betuwelijn moet komen op een agrarisch perceel gelegen tussen de Tiendweg en het Betuwepad. Iets ten noorden van Het Oog nabij de Zwijnskade. Hier eerder tijdens een presentatie. (Archieffoto Peter Donk / HG24)

Sinds november 2023 liggen er twee aanvragen. Eén aanvraag is gedaan voor het realiseren van het zonnepark. De tweede aanvraag is gedaan voor een energieopslagsysteem bij het zonnepark. Het gaat om de locatie tussen Betuwepad en de Giessendamse Tiendweg. “Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan en kan met een ruimtelijke procedure (op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° Wabo) mogelijk worden gemaakt. Omdat de aanvraag is ingediend voor 1 januari 2024, valt de procedure nog niet onder de nieuwe Omgevingswet”, schrijft het college. 

Agrarisch gebied
Het plangebied is gelegen in het buitengebied ten noorden van Hardinxveld-Giessendam. Aan de zuid-, west- en oostkant van het plangebied ligt het Betuwepad. Dit betreft een calamiteitenpad van spoorbeheerder ProRail en is enkel toegankelijk voor hulpdiensten. Daarnaast is het plangebied ten westen de Zwijnskade gelegen en ten oosten de Polderweg. In het noorden grenst het plangebied aan de Giessendamse Tiendweg. Dat is een historisch (beschermd) wandelpad. Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit agrarische gronden. Rondom het plangebied bevindt zich een sloot (Awatergang).

Tekst gaat verder onder afbeelding plangebied.

Duurzame elektriciteitsopwekking
Het plan is tot stand gekomen door een samenwerking van de initiatiefnemers, onder wie Novar (voorheen Solarfields), de energiecoöperatie Drechtse Energie en de grondeigenaar. In het plan wordt, met een oppervlakte van 12,7 hectare (bruto), aangesloten bij de regionale ambities voor de grootschalige opwek van zonne-energie langs de Betuwelijn, om daarmee bij te dragen aan het doel van 0,37TWh aan duurzame elektriciteitsopwekking in 2030. Om af te mogen wijken van het bestemmingsplan, moet er sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Omdat de ontwikkeling niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, wordt de gemeenteraad gevraagd om het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Het is de bedoeling dat er 23.336 zonnepanelen komen te staan.

1 gedachte over “Laatste woord is aan gemeenteraad; kans op aanleg Zonnepark Betuwelijn”

  1. Eén van de laatste stukjes Hardinxveld waar nog redelijk “natuurlijk” gewandeld kon worden valt ten prooi aan de groene agenda. Dit terwijl er hectares platte en licht hellende daken van bedrijfspanden zijn om helemaal vol te leggen met die dingen. Waarom wordt hier niet méér op ingezet?
    In een gemiddelde stad is meer groen (in parken) te vinden dan in ons dorp, terwijl het dorpse leven bekend staat om rust, ruimte en natuur. In Hardinxveld lijkt recreëren wel een verboden term te zijn geworden, er wordt zowat alles aan gedaan om dit de inwoners onmogelijk te maken.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld