Gemeenteraad samen voor openbare bijeenkomst De Ontmoeting

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In de raadzaal in het gemeentehuis komt donderdag 20 juni 2024 de gemeenteraad bij elkaar voor De Ontmoeting.

De bijeenkomst is openbaar en inwoners worden van harte uitgenodigd om langs te komen. (Archieffoto Peter Donk / HG24)

Tussen 19.00 – 19.30 uur kun je voorafgaand aan de raadsbijeenkomst informeel onder het genot van een kopje koffie van gedachten wisselen met raadsleden, ambtenaren, burgemeester of wethouders. Dat is in de hal van het gemeentehuis. Om 19.30 uur begint de bijeenkomst.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • 19.30 – 19.45 uur: Het spreekrecht biedt burgers gelegenheid om in te spreken. Daartoe krijgt iedere inspreker vijf minuten de tijd. Wil je gebruik maken van dit spreekrecht? Meld je dan aan bij de griffie voor donderdagmiddag 20 juni 2024, 15.30 uur door te bellen met 14 0184 of door een e-mail te sturen naar griffie@hardinxveld-giessendam.nl
  • 19.45 – 20.30 uur: De stand van zaken rond de centrumvisie. De afgelopen tijd is er met ondernemers, winkeliers en deskundigen nagedacht over de contouren van een nieuwe centrumvisie. De raad wordt meegenomen in het proces, de opbrengsten tot nu toe en het vervolg. Ook is er aandacht voor de resultaten van de recent uitgezette enquête.
  • 20.45 – 21.15 uur: Na een korte schorsing staat een evaluatie en startnotitie herziening Speelruimteplan op de agenda. Herziening van het Speelruimteplan van 2012 staat voor dit jaar op de planning. In een presentatie komt aan de orde hoe het huidige plan de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd en wat er bereikt is. Verder wordt een toelichting gegeven op de door het college vastgestelde startnotitie waarin vastligt hoe de herziening samen met inwoners, verenigingen en stichtingen vorm krijgt.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld