Lach op gezicht wethouder Hendriksen; beleidsplan Sociaal Team krijgt brede steun

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Februari 2024 heeft het college de ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om een beleidsplan en een uitvoeringsplan op te stellen voor het Sociaal Team. Dat is 27 februari 2024 vastgelegd in het besluit ‘Bestuurlijke Opdracht Sociaal Team 2024’. Donderdagavond 4 juli 2024 werd de gemeenteraad een voorstel voorgelegd 

Wethouder Christa Hendriksen-van der Mijden (T@B) van Sociaal Domein voert hier het woord. (Foto Peter Donk / HG24)

De wens om door te ontwikkelen, de aanbevelingen uit gedane evaluaties en de groei van taken van het Sociaal Team geven aanleiding om de visie en doelen van het Sociaal Team aan te scherpen en om ze weer te laten aansluiten bij de huidige context. Dit alles krijgt vorm in het beleidsplan Sociaal Team.

Tekst gaat verder onder foto.

Tegen voorstel
Fractievoorzitter Wim de Ruiter (CDA) lag hem nog wat zwaar op de maag. Hij refereerde aan het Rekenkamerrapport dat eind maart aan de orde was. Daar kwamen conclusies en aanbevelingen uit. Raadsbreed werden vragen gesteld naar aanleiding van het rapport. De Ruiter had een vraag over de wachtlijstproblematiek. “De lijsten waren eerder heel lang. Gelukkig is dat een eind verbeterd. Maar de toezegging van 21 maart door het college komt niet terug in het voorstel. Ik kom tot de conclusie dat in het voorstel er niet op wordt gegaan. Het college levert niet wat is toegezegd. De CDA stemt dan ook tegen dit voorstel. We weten niet hoe het met alle financiële narigheid doe tot ons komt hoe het over anderhalf jaar is”, aldus De Ruiter en stelde voor het plan door te voren naar een volgende vergadering na de zomer. Later kwam hij er nog eens op terug en wilde na het horen van de andere partijen er nog eens over nadenken. Het CDA stemde later bij Het Besluit toch in. Hij merkte wel op alert te zijn. 

Compliment
Voor fractievoorzitter Erik van den Bosch (SGP) was erg content met het sociaal team. Hij noemde de gedrevenheid bij het sociaal team. “De vinger is al bij de wachtlijst gelegd”, reageerde Van Bosch en refereerde eraan dat er regelmatig gesprekken zijn. Voor de SGP was het geen aanleiding om tegen te stemmen. Raadslid Gert Maas (PvdA) kwam eerder met een amendement, maar de socialisten trokken het donderdagavond op het allerlaatste moment in. Maas sprak met huisartsen en meldde donderdagavond dat de terugkoppeling door de gemeente aan de artsen. “Er zijn dankzij de wethouder stappen vooruit gemaakt en daarom kan de PvdA instemmen met het voorstel”, complimenteerde Maas. Dat gaf een lach op het gezicht van Hendriksen, die vertelde dat dit aan de orde komt in het uitvoeringsplan. De T@B had niets op te merken en was positief over het plan van hun wethouder. Raadslid Aafke Ouwerkerk (ChristenUnie) is blij dat er professionele hulp beschikbaar is, al is deze schaars. Ze vond het niet wenselijk dat mensen soms te lang blijven hangen om specialistische hulp te krijgen. De ChristenUnie stemde ook in met het voorstel. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld