Warmteplan H’veld-G’dam komt er; op naar duurzame warmte-oplossing en duidelijkheid

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente moet de energietransitie mede vormgeven. Duurzame warmte in woningen is daar een belangrijk onderdeel van. Daarbij wordt van inwoners in eerste instantie gevraagd zelf de keuze te maken voor het vervangen van de warmte-oplossing in de woning naar een meer duurzame optie. Voor de gemeenteraad voelde het donderdagavond 4 juli 2024 dat de niet om het Warmteplan Hardinxveld-Giessendam, onderdeel van de energietransitie, heen kunnen. 

Wethouder Jan Nederveen pleitte in de raad voor instemming met het warmteplan. Dan kunnen nieuwe stappen volgens Nederveen worden gezet en komt er duidelijkheid. (Foto Peter Donk / HG24)

Al dan niet hand in hand met het isoleren van de woning. Maar inwoners vragen daarbij om een duidelijk handelingsperspectief. Het Warmteplan Hardinxveld-Giessendam is bedoeld om dit duidelijke handelingsperspectief te bieden. “Duidelijkheid helpt ons. Ook woningcorporatie Fien Wonen wil dat. Is warmtenet mogelijk in De Peulen? Ook netwerkbeheerder Stedin speelt een rol. Wat kan het systeem aan? Ook andere gemeenten keken mee met ons warmteplan en het Nationaal Warmteplannen.. een warme aanbeveling van het plan”, sprak wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) van Milieu en Duurzaamheid.

Tekst gaat verder onder foto.

Onduidelijkheid wegnemen
De ChristenUnie beet in eerste termijn het spits af. “Als gemeente moeten ook wij onze bijdrage leveren aan de duurzaamheidsopgave waarbij we ons met dit plan focussen op duurzame warmte. Dat constaterende is één, maar hoe doen we dat dan en wat gaat dat allemaal kosten. Inwoners en stakeholders hebben behoefte aan duidelijkheid. En met dit plan voorzitter wordt een deel van de onduidelijkheid weggenomen. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart voor een mogelijk warmtenet in de Peulen en Wielwijk. Voor overige wijken zal gekeken moeten worden naar individuele oplossingen. Nog niet echt concreet zou je kunnen zeggen, maar alles valt of staat met haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid”, stelde fractievoorzitter Willem Pors (ChristenUnie). 

Niet afdwingen
Daarnaast hoeven inwoners volgens Pors niet stil te zitten. “Ook zij kunnen al een bijdrage leveren door hun woningen al van goede isolatie te voorzien. Als fractie zijn we uiteraard voor warmtetransitie, maar willen het niet afdwingen. Om mensen toch over de streep te trekken zullen we hen moeten betrekken in het vervolgtraject. En iedereen moet ( vrijblijvend ) mee kunnen doen. Om dit tot een succes te maken zullen we moeten investeren. Investeren in participatie en communicatie. Verleiden en overtuigen dus. Maar met de enthousiaste club ambtenaren welke we binnen onze organisatie hebben moet dat vast lukken. Veel succes daarbij toegewenst.” Dekking voor het haalbaarheidsonderzoek en participatietraject geschiedt uit algemene middelen van het programma duurzaamheid.

Goed document
Daarnaast zou de ChristenUnie de programmamanager duurzaamheid en/of wethouder willen adviseren om eens een “baksie met een koeksie” te gaan drinken met mevrouw Hermans in den Haag, om te proberen nog wat geld via Specifieke Uitkeringen los te peuteren. Pors: Wie weet lukt het en kunnen we deze middelen inzetten om onze doelen te behalen. In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering is opgenomen dat de nieuwe regering zich houdt aan de bestaande afspraken omtrent klimaatdoelen en als deze niet worden behaald, er alternatief beleid zal worden gevoerd. Wat dat beleid dan zal zijn is ongewis, maar is nog niet aan de orde. Maar het zegt wel genoeg over het belang en het besef van het behalen van de klimaat doelen, ook in den Haag. Het nastreven en behalen van deze doelen ondersteunen wij als fractie van harte. Daarom vinden wij het warmteplan Hardinxveld-Giessendam een goed document en kunnen daarom instemmen met dit raadsvoorstel.”

Haalbaar en betaalbaar
De PvdA sprak van ‘een mooi document’, maar wel ligt de focus voor de socialisten op de betaalbaarheid. Ten tweede op de duurzaamheid. Raadslid Gert Maas (PvdA) hechtte ook aan duidelijkheid. Maas vond dat bewoners van een sociale huurwoning tijdig worden geïnformeerd. Raadslid Johan de Jong (SGP) wil dat haalbaarheid en betaalbaarheid is. Ook wil de SGP weten hoeveel aansluitingen er komen en begon over de communicatie. Het betrekken van de inwoners en hen duidelijkheid geven. “We kunnen als SGP instemmen met het voorstel”, aldus De Jong, voor wie het zijn maidenspeech was (eerste keer zonder onderbreken in gemeenteraad – red.). Raadslid Paul Hoogstraten (T@B) was enthousiast hoe bewoners bij het warmtenet worden betrokken. Hij gaf complimenten voor de participatie. CDA-fractievoorzitter Wim de Ruiter maakte even kenbaar achter het voorstel te staan. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld