Putters geïnstalleerd als voorzitter Sociaal-Economische Raad

door Peter Donk
DEN HAAG / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Prof. Dr. Kim Putters is vrijdag 16 september 2022 in Den Haag officieel geïnstalleerd als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De Ministerraad stemde half juni 2022 in met zijn benoeming. Ruim drie A4-tjes telde zijn speech die hij vrijdagmorgen uitsprak, waarin hij uitgebreid inging op hoe hij de rol van de SER ziet. 

Kim Putters (foto) was van 2013 tot 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Sinds januari 2017 is hij kroonlid bij de SER. Na het vertrek van Marjet Hamer werd de functie zo’n half jaar waargenomen door de voorzitter van de FNV, Tuur Elzinga. (Foto SER | Jerry Lampen)

Tekst gaat verder onder tweet.

In september 2022 is hij aangetreden als SER-voorzitter. Naast deze functie is hij een dag per week hoogleraar ‘Brede Welvaart’ aan Tilburg University. Putters is bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en vice-voorzitter van het Oranje Fonds. Tussen 2003 en 2013 was Putters lid en Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer en vice-voorzitter van de PvdA-fractie. In de periode 2002-2012 was hij in zijn woonplaats Hardinxveld-Giessendam actief als gemeenteraadslid, fractievoorzitter en formateur.

Minder vertrouwen
Putters toonde zich vrijdag dankbaar en had er ‘ontzettend veel’ zin in. “Ik realiseer me goed dat ik het voorzitterschap op me neem in roerige tijden, die nog een stuk ingewikkelder kunnen worden de komende tijd. Wat we hier in de SER met elkaar gaan doen, doet er echt toe! Klimaatcrisis, toenemende sociale ongelijkheid, stikstof, inflatie, dreigende loonprijsspiraal, de geopolitieke verhoudingen – China, Rusland, Verenigde Staten – de migratiestromen, oorlog in Oekraïne. Ga zo maar door. Het stapelt zich en het vertrouwen dat onze politieke instituties dat de kop kunnen bieden, is niet meer zo groot in ons land. Integendeel”, sprak Putters.

Tekst gaat verder onder tweets.

Weggekeken
Putters pleitte er ook voor om de rust te bewaren. “Want de problemen die ik net noem zijn niet nieuw. Het zijn bijna allemaal problemen en maatschappelijke veranderingen die al veel langer gaande zijn. Ze komen alleen allemaal tegelijkertijd samen waardoor nu de impact in onze portemonnee heel erg voelbaar is. Niet alles is onzeker. Wij hebben ons bij het SCP erover verbaasd dat in politieke debatten vaak weggekeken wordt van ontwikkelingen  die we al veel langer kennen. We weten echt vrijwel precies hoeveel ouderen er in 2040 zullen zijn en wat dat gaat betekenen voor onze samenleving. We weten echt heel wat over klimaatverandering en wat dat teweegbrengt. En we weten ook al heel lang dat wat er in de jeugdzorg gebeurt, zo niet langer kan. Daar zijn wij het hier heel breed ook met elkaar over eens. Soms wordt er te lang weggekeken of op de lange baan geschoven. We leven in een tijd dat dat niet meer kan”, aldus Putters, die het als een opdracht voor de SER, samen met de politiek ziet om dat op te pakken.

Meer gaan kloppen
Hij stelde ernaar te streven dat de SER een veilige plek blijft om de dialoog aan te gaan en vertrouwen in elkaar uit te spreken en een betrouwbare en gezaghebbende partner blijft, ook voor de politiek. Putters: “Zij moeten kunnen rekenen op een betrouwbare SER en dat de handtekeningen die we zetten onder adviezen ook iets waard zijn. Ik wil daar boven de partijen richting aan geven. Dat kan ook ik niet alleen. Daar heb ik u bij nodig en ik kijk er enorm naar uit om samen aan de slag te gaan.” Het moet weer meer gaan kloppen in Nederland meent Putters. “De bouwstenen liggen er. Het komt er nu op aan dat we ons met elkaar, met impact, inzetten richting de politiek en de samenleving en het in de praktijk waar gaan maken. Ik pak die handschoen op, ik reken erop dat u dat ook doet en hoop komende dinsdag bij de Troonrede te horen dat ook de politiek de handschoen zal oppakken”, verklaarde Putters in zijn maidenspeech bij de SER. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld