Samenwerkingsgemeente GKv-NGK ‘de Bron’ houdt goed bezochte braderie

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Bij gebouw ‘de Bron’, de samenwerkingsgemeente GKv-NGK, aan de Maasstraat was het zaterdag 17 september 2022 gezellig druk tijdens een braderie. Het is een samenvoeging van twee kerkelijke gemeenten, die officieel in 2023 samengaan en zaterdag een gemeentedag hielden.

Binnen en buiten was het behoorlijk druk tijdens de braderie. Binnen de kerkelijke gemeente worden nog ander activiteiten georganiseerd zoals seniorenavonden, vrouwenochtenden en gebedsgroepen. Maar ook een mannenontbijt, motortoertochten en verschillende kampweekenden voor de jongere en oudere jeugd. (Foto Peter Donk / HG24)

De gemeente bestaat op dit moment uit iets meer dan 1000 leden. Iedere zondag zijn er kerkdiensten. Soms wordt er in de morgendienst wat meer aandacht geschonken aan een specifieke groep binnen de gemeente. Je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld de jeugd (met een ‘koffermoment’) of mensen met een beperking.

Morgen- en middagdienst
Bovendien kan er in de morgendienst iemand worden gedoopt. Ook wordt een aantal keer per jaar het avondmaal gevierd. Tijdens de morgendiensten is er altijd crèche en kinderwerk. De middagdienst is meer bedoeld voor specifieke doelgroepen. Daarbij kun je denken aan jeugddiensten, praisediensten, gebedssamenkomsten, creative diensten (diensten rond creatieve activiteiten), B-loft en D-sire. Ook is er ruimte voor leerdiensten. Als blijkt dat er vanuit de gemeente behoefte is om een samenkomst te organiseren voor een bepaalde doelgroep, dan is daar in de middag dus de ruimte voor. Gasten zijn altijd van harte welkom in beide diensten.

Bijbelstudie
Naast de ontmoetingen met elkaar in de kerkdiensten zijn er nog meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Een andere vorm daarvan is Bijbelstudie. Dat samen zoeken in en leren uit de Bijbel gebeurt op diverse manieren, voor diverse leeftijden en op diverse niveaus. Voor de jeugd is er bijvoorbeeld een uitgebreid programma onder leiding van zogenaamde mentoren. Alle ontmoetingen, in welke vorm dan ook, hebben allemaal tot doel om van de gemeente één geheel te maken. Een gemeente waarin iedereen zich thuis kan voelen. Hier staat meer informatie over ‘de Bron’.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld