Raad akkoord met bouw nieuwe woningen op ‘Buitendams 348 en 350’

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op locatie Buitendams 348 en 350 komen 24 woningen. Daarmee ging de gemeenteraad donderdagavond 27 juni 2024 akkoord. Voorheen stond op deze plaats een meubelfabriek. Een deel van de bebouwing is al gesloopt.

Het programma betreft een mix van ruime vrijstaande woningen, tweeonder-één-kap woningen, rijwoningen en dijkwoningen. De hoofdstructuur van het gebied bestaat uit een aaneenschakeling van bebouwingspatronen en buitenruimten dat wordt gekenmerkt door dorpse kleinschaligheid met voldoende ruimte voor water en groen. (Planschets gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Het gebied wordt primair toegankelijk via een verbinding vanuit de Patrijs met een koppeling naar de Buitendams.

Rommelige situatie
De nog bestaande bebouwing is sterk verouderd en vervallen, omdat deze al circa 18 jaar niet meer in gebruik is ten behoeve van de bedrijfsfunctie. Het betreffen diverse gebouwtjes en schuren, een grote loods en twee dijkwoningen. Met de ontwikkeling van de locatie wordt nagestreefd om de bestaande, rommelige situatie met bedrijvigheid te veranderen in een aantrekkelijk, kleinschalig woonmilieu. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, moet het geldende bestemmingsplan voor de gronden in het plangebied worden herzien. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin.

Voornamelijk huizen
Het bestemmingsplan is als ontwerp gepubliceerd voor 1 januari 2024 en valt derhalve nog onder de werking van de Wro. Het plangebied bestaat momenteel primair uit woonbestemming en bedrijfsbestemming. De directe omgeving van het gebied bestaat uit voornamelijk woningen. In de nieuwe situatie zijn volgens de gemeente binnen het gebied alleen nog woningen toegestaan. Met het verdwijnen van de bedrijfsbestemming wordt volgens de gemeente het gebied beter geïntegreerd in de omgeving.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld