Raad beslist over begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 – 2026

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad behandelt donderdagavond 10 november 2022 de (sluitende) begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026. De bijeenkomst is in het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1 en is openbaar. De aanvang is 19.30 uur.

De begroting kent een andere opzet dan voorgaande jaren. Wethouder Arjan Meerkerk (SGP) van Financiën: “In de nieuwe opzet zijn de doelstellingen specifieker benoemd. Er is direct vanaf de start van de nieuwe bestuursperiode aansluiting gezocht met het coalitieakkoord “Samen krachtig voortbouwen”. (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

De begroting speelt in op financieel zwaar weer. Dat is nodig vanwege onder andere stijgende kosten van salarissen, materialen en rentes. Tegelijk is er ruimte ingebouwd om te blijven investeren. Door wereldwijde ontwikkelingen stijgen prijzen en lonen. Ook de gemeente wordt geconfronteerd met stijgende prijzen. In de begroting 2023 is hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Zo wordt er ingespeeld op extra middelen voor bijvoorbeeld uitbestedingsbudgetten. Ook is rekening gehouden met stijgingen van salariskosten, energiekosten en investeringen.

Algemene uitkering Rijk
De begroting laat zien dat er voor de eerstkomende jaren een positief beeld is. Het laatste begrotingsjaar (2026) laat op dit moment nog een negatief beeld zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de middelen die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt. Er is ruimte voor een aantal nieuwe ontwikkelingen en voor actuele projecten, die de komende jaren doorlopen. “Ik ben blij om voor de eerstkomende jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren. Daarin is rekening gehouden met verwachte financiële tegenvallers. Daarnaast blijft er gelukkig ruimte om te blijven investeren. Zo wil het college in 2023 voortbouwen aan diverse initiatieven voor een nog levendiger, (verkeers)veiliger, duurzamer en socialer Hardinxveld-Giessendam”, aldus wethouder Arjan Meerkerk (SGP) van Financiën.

Ontwikkeling lokale lasten
Over ruim een maand is er nog een belangrijke vergadering. In de raadsvergadering van donderdag 15 december 2022 behandelt de gemeenteraad namelijk het voorstel van het college over de belastingtarieven voor 2023. Meerkerk: “Het college heeft, mede gelet op hoge inflatiecijfers waar hun bewoners, bedrijven en verenigingen mee te maken hebben, het voornemen om tariefstijgingen zoveel mogelijk te matigen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het college er op sommige onderdelen niet aan kan ontkomen om stijgende kosten door te berekenen aan bewoners, bedrijven en verenigingen.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld