Raadsvergadering met behandeling (meerjaren)begroting wordt lange zit

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad houdt donderdagavond 10 november 2022 de algemene beschouwingen. Daarin wordt besloten over de Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026. Het belooft een lange avond te worden, die mogelijk tegen middernacht eindigt. De avond is openbaar en begint om 19.30 uur

De vergadering in het gemeentehuis is hier rechtstreeks te volgen. De agenda en stukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Hoe ziet de agenda er uit?: 

1. Opening.
2. Vaststellen agenda van Het Debat.
3. Vaststellen besluitenlijst van Het Debat op 20 oktober 2022
(deel A).
4. Vragenkwartiertje.
5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen.
6. Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026.
(Bij dit agendapunt wordt tevens agendapunt 7 betrokken)
• Eerste termijn (betoog) fracties:
• Schorsing t.b.v. voorbereiding 2e termijn 20.30 – 20.50 uur*
• Tweede termijn (debat)
7. Septembercirculaire 2022.
(in combinatie met agendapunt 6)
8. Lokale Paragraaf Bouwen incl. uitvoeringsprogramma.

Schorsing plm. 21.55 – 22.05 uur *

9. Reparatie en vaststelling Bestemmingsplan Woonarken.
10. Vaststellen Erfgoedverordening Hardinxveld-Giessendam
2022..
11. Vaststellen Verordening Nadeelcompensatie
Hardinxveld-Giessendam 2022.
12. Aanwijzen Stichting Merweradio als lokale publieke
media-instelling.

Schorsing plm. 22.45 – 23.05 uur *

13. Heropening.
23.00 uur*
14. Vaststellen agenda van Het Besluit.
15. Vaststellen besluitenlijst van Het Besluit op 20 oktober 2022
(deel B)
16. Toelaten tijdelijk raadslid voor de T@B, de heer J. (Jary) de
Hon, in verband met vervanging wegens ziekte.
* Toelaten
* Beëdigen
17. Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2026 Hardinxveld-Giessendam.
18. Septembercirculaire 2022.
19. Frauderisico- en M&O-analyse.
20. Nota Misbruik en Oneigenlijk Gebruik (M&O).
21. Verhoging eenmalige energietoeslag voor werkende minima.
22. Consultatie strategische agenda 2023-2026 politie-eenheid
Rotterdam.
23. Lokale Paragraaf Bouwen incl. uitvoeringsprogramma.
24. Reparatie en vaststelling bestemmingsplan Woonarken.
25. Vaststellen Erfgoedverordening Hardinxveld-Giessendam
2022.
26. Vaststellen Verordening Nadeelcompensatie HardinxveldGiessendam.
27. Aanwijzen Stichting Merweradio als lokale publieke mediainstelling.
28. Aanpassing Gemeenschappelijke regeling SVHW 2023.
29. Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie.
30. Sluiting.

* De aanvangstijd van Het Besluit is, evenals de tijden genoemd bij de schorsingen, indicatief.

Geen ontmoeting
Dan nog een bericht voor volgende week. De Ontmoeting donderdag 17 november 2022 gaat niet door. Deze avond wordt gebruikt als trainingsavond voor de gemeenteraad.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld