Raadsbrede steun motie ‘Huis van de Gemeente’

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Raadslid Henri van Bennekom (SGP) diende hem donderdagavond 10 november 2022 in. Een motie met als titel ‘Uitvoering haalbaarheidsonderzoek varianten Huis van de Gemeente’. Raadsbreed werd de motie gesteund, dus door SGP, T@B, ChristenUnie, PvdA en CDA. 

De partijen stelden vast dat al enige jaren wordt gesproken over de toekomst van het gemeentehuis (Huis van de Gemeente) en er tot nu ntoe geen concrete plannen liggen. Henri van Bennekom lichtte de motie toe aan het college. (Foto Peter Donk / HG24)

De politieke fractie zijn van mening dat er taken liggen om binnen de gemeente verder te werken aan het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en er behoefte is aan duidelijkheid bij de bibliotheek en Ducdalf over de huisvestingsplannen. 

Overwegingen
De partijen namen in overweging dat het belangrijk is dat er op een efficiënte en betaalbare wijze invulling gegeven wordt aan maatschappelijke activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke gebouwen zoals o.a. de bibliotheek en de Ducdalf. Dat deze maatschappelijke activiteiten mogelijk op één centrale plaats in de gemeente zouden kunnen plaatsvinden, om de burgers zo goed mogelijk te bedienen. Dat meerdere huidige gemeentelijke gebouwen sterk aan renovatie/nieuwbouw toe zijn. Dat de kosten voor renovatie/nieuwbouw meerdere huidige gemeentelijke gebouwen mogelijk duurder zijn dan het onderbrengen van verschillende diensten bij het gemeentehuis (in het Huis van de Gemeente). Dat het huidige gemeentehuis gedeeltelijk niet gebruikt wordt en deze leegstaande ruimtes beter kunnen worden benut.

Opsommen varianten
De politieke partijen vroegen het college om varianten voor het Huis van de Gemeente, om die in kaart te brengen. Verder om een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van die varianten en om uiterlijk eind juni 2023 het haalbaarheidsonderzoek te presenteren aan de gemeenteraad waarna vervolgstappen kunnen worden bepaald.

Reactie 
Wethouder Trudy Baggerman (T@B) kondigde aan dat het college deze steunde, maar ze kondigde wel een voorstel aan om kredieten te zoeken. Baggerman vertelde dat het al wel in de pijplijn zat, maar wel zo’n € 80.000,– gaat kosten. Baggerman wide wel weten wat er wordt verstaan onder de ‘keuzevarianten’. Van Bennekom verwees naar de begroting en deelde mee: “Onze motie zet vooral in op de deadline.” Baggerman wil in januari 2023 met en ‘procesvoorstel’ naar de gemeenteraad te komen, zodat helder wat, wanneer in gang te zetten en hoe het er voor staat.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld