Sociale woningbouw heikel punt raad bij behandeling Lokale Paragraaf Bouwen

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam legt hun focus de komende jaren op het bouwen van nieuwe huizen. De raad kreeg het verzoek van het college de Lokale Paragraaf Bouwen inclusief uitvoeringsprogramma vast te stellen. De PvdA zag als enige partij niets in de paragraaf, want ze missen plannen voor sociale woningbouw. Hun raadslid reageerde fel. 

Dit is bestemmingsplan ’t Oog. In 2019 stelden we de Lokale Paragraaf Wonen met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma vast. Met dit beleidsdocument geeft het college als gemeente Hardinxveld-Giessendam uitvoering aan het lokale woonbeleid. (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Het college wil vaart maken met woningbouw, de juiste woningen op de juiste plaats en een leven lang prettig wonen. 

Tekst gaat verder onder foto. 
(Foto Peter Donk / HG24)

Missen woonvormen
Het CDA mist tiny houses en flexwonen. “Verder zien we niets van bepaalde woonvormen, bijvoorbeeld met een gehandicapt kind en zien we niets om speculatie met woningen tegen gaan voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten”, vond fractievoorzitter Wim deRuiter (CDA), die ervan overtuigd is dat de komende jaren er flink gebouwd te worden. De Ruiter vroeg ook grond voor compensatie te houden. 

Evenwichtig
Raadslid Erik van Dijk (ChristenUnie) is blij met de aanloop voor o.a. levensbestendig wonen. Hij vroeg de wethouder zich te blijven inspannen voor sociale woningbouw. Van Dijk wil graag de vinger aan de pols houden, zodat er een evenwichtig woningaanbod blijft, dat ook betaalbaar blijft. 

Genegeerd
Namens de socialisten sprak raadslid Gert Maas (PvdA) heeft met verbazing het plan gelezen. “Er is een pas op de plaats wat betreft het bouwen van sociale huurwoningen. Geen extra van de ze huizen, maar koopwoningen”, stelde Maas. Hij verwees naar kabinetsafspraken. Maas: “Volgens deze afspraken zou duidelijk moeten worden hoeveel sociale huurwoningen moeten worden gerealiseerd.” Volgens hem negeert het college de bouw van sociale huurwoningen, 160 woningen tot 2030. Volgens Maas worden koopwoningen gebouwd voor buitenstaanders. Hij sprak van onwil bij het college. “Ook het niet ondertekenen van de prestatieafspraak met de Huurdersraad is veelzeggend”, noemde Maas. Hij pleitte voor bouwen voor eigen inwoners met een klein portemonnee. Maas: “In gebakken lucht kunnen we niet leven en daarom zal de PvdA tegen stemmen.” 

Snelheid
De SGP noemde het document flexibel. “Hoe kan je hier tegen zijn”, stelde plv. fractievoorzitter Koen Schouten. De SGP ziet ook graag snelheid over de plannen voor het bestemmingsplan ’t Oog. Bij het bouwen van woningen willen sommige raadsfracties graag mee de regie houden. “Per segment presenteren, om ook te kunnen sturen”, vond Schouten een goede suggestie van de ChristenUnie. “Er is behoefte aan woningen in het dure segment”, reageerde Schouten op de PvdA. Volgens Maas, die best fel reageerde, zijn er 200 woningenzoekenden ingeschreven bij woningcorporatie Fien Wonen. “Er wordt al jaren geen sociale huurwoning bijgebouwd. We gaan al jaren voor een verdienmodel”, aldus Maas. Schouten noemde bouwen naar behoefte het belangrijkste, flexibel blijven en met elkaar in gesprek blijven. Schouten is voorstander van een opiniërend debat over woningbouw. “Wij willen bouwen waar behoefte aan is”, reageerde Maas weer op Schouten. 

Voortdurend overleg
De T@B is positief. Fractievoorzitter Dick Fijnekam: “Het tijdig informeren over woningbouw is goed. Het is goed dat het college aandacht blijft houden voor starters. Anders gaan ze de gemeente verlaten. We moeten het samen doen, doorstroom en er een keuze is.” Fijnekam noemde het voortdurend overleg met de betrokken partners, van woningcorporatie tot makelaars. Fijnekam: “Sociale huur zouden we aan onze eigen inwoners moeten geven. Dat zou hartstikke mooi zijn.” Het CDA vond het curieus en wil tot een percentage sociale huurwoningen komen bij nieuwe projecten. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld