Kruithof benoemd tot nieuwe bestuurder Stichting Syndion

GORINCHEM / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Arina Kruithof is benoemd tot nieuwe bestuurder bij Stichting Syndion. Kruithof is sinds 2016 bestuurder bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Daarvoor werkte zij vijf jaar als directeur – bestuurder bij Halt.

De afgelopen jaren vervulde Arina Kruithof tevens verschillende bestuurlijke functies bij Jeugdzorg Nederland, Stichting Wijzer in Onderwijs en Opvang en bij Stichting 180. Nu dus bij Syndion. (Foto Syndion)

Kruithof volgt Harry Vogelaar op, die sinds 2012 de huidige bestuurder is bij Syndion. Vanaf juli start ze met een inwerkperiode bij Syndion en neemt daarna het stokje van Vogelaar formeel over. “Wij hebben voor Arina Kruithof gekozen, omdat wij van mening zijn dat Arina de toekomstige uitdagingen waar Syndion voor staat het hoofd kan bieden. Op een doortastende, stevige maar ook verbindende en warme manier. Ook zijn we ervan overtuigd dat Arina zowel intern als extern het boegbeeld van Syndion kan zijn en dat zij dat met verve zal doen”, zegt Sjaak Kranendonk, voorzitter Raad van Toezicht Syndion.

Uitdagingen
Kruithof kijkt er enorm naar uit om bij Syndion aan de slag te gaan. “Ik zet me graag in voor de cliënten van Syndion, een kwetsbare doelgroep die onze ondersteuning en hulp nodig heeft en verdient. En voor de medewerkers van Syndion die zich met hart en ziel voor deze cliënten inzetten. Ook pak ik graag, samen met alle betrokkenen, de uitdagingen op om Syndion verder te gaan ontwikkelen zodat we ook in de toekomst stabiele en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning kunnen blijven bieden”, aldus Kruithof.

Lokaal
Het Ouderinitiatief Buitenhof aan Buitendams 326 valt onder meer onder Syndion. Een nieuw wooninitiatief in Hardinxveld-Giessendam. Sinds eind 2017 biedt Buitenhof woonruimte aan twaalf mensen met een beperking. Elke bewoner heeft een eigen levensloopbestendig appartement waar hij of zij zelfstandig kan wonen. Net als Dagcentrum Dukdalf aan Sluisweg 1a. Het is een locatie waar kinderen en jong-volwassenen met een ernstige meervoudige beperking overdag terecht kunnen voor opvang en/of dagbesteding. De locatie is onderdeel van Blokhuis, waar kinderen en jong-volwassenen wonen en logeren. Dukdalf creëert een veilige omgeving, waarin de cliënten zich gerespecteerd voelen. Van daaruit werkt Syndion aan het stimuleren van de ontwikkeling en/ of het in stand houden van vaardigheden. Er worden zowel individuele als groepsgerichte activiteiten aangeboden.

Organisatie
Syndion
is er voor mensen – jong en oud- met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Ze ondersteunen hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen en mogelijkheden. Syndion voelt zich verantwoordelijk voor de manier waarop ze dat werk doen. Vanuit hun missie en visie bepalen drie kernwaarden de inhoud van hun werk, namelijk zeggenschap, verbindend, maatwerk met lef. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld