SGP: ‘Uit begroting blijkt zeer groot ambitieniveau’

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Donderdagavond 10 november 2022 kwam de gemeenteraad bij elkaar voor de algemene beschouwingen. Voor de SGP is en blijft het belangrijk dat de portemonnee van de gemeente gezond is en blijft. “Hier zullen we ook de komende jaren op blijven hameren. Daarbij dient de dienstverlening naar onze inwoners op orde te zijn. Onze inwoners moeten erop aan kunnen dat zij adequaat, tijdig en vriendelijk geholpen en gehoord worden”, sprak wnd. fractievoorzitter Koen Schouten (SGP), die Arie van den Berg vanwege ziekte verving. Schouten: “Uit de begroting blijkt een zeer groot ambitieniveau.”

“Mensen boven regels”, aldus de begroting. Schouten: “Dat principe geldt wat ons betreft ook voor de zorg: zorgen dat onze inwoners niet tussen wal en schip vallen.” (Foto Peter Donk / HG24)

“Het zijn onzekere tijden. Waar we vorig jaar nog in coronatijden leefden, had niemand kunnen denken dat er in 2022 oorlog zou uitbreken op ons continent. Tegelijkertijd hebben we de hoogste inflatie sinds de jaren 70, zelfs meer dan 10 procent. De Nederlander voelt zich onzekerder, angstiger dan vorig jaar en houdt zijn hart vast voor de winter die er wellicht aankomt. Dit slaat ook Hardinxveld-Giessendam niet over. Met dit in het achterhoofd lees je de begroting die voorligt anders”, concludeerde Schouten.

Flexibiliteit
Voorts is voor de SGP een gezonde en groene woon- en leefomgeving een blijvend punt van aandacht. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed laten participeren van onze inwoners om te komen tot goede ontwikkelingen in samenwerking met en gedragen door onze inwoners. Schouten: “Ook vindt de SGP het belangrijk dat er ruimte blijft in de begroting voor andere initiatieven die nu niet in de Programmabegroting genoemd staan. De toekomst vraagt ook om flexibiliteit.”

Huis van gemeente
Uit de begroting blijkt een zeer groot ambitieniveau. Zo ook voor wat betreft ruimtelijk projecten. Schouten: “We willen veel, en dat ook nog eens tegelijkertijd. Een zwembad, een Nieuwe Nieuweweg, ’t Oog, Middenwetering, Huis van de gemeente. Dit vraagt soms ook om keuzes maken te midden van schaarste in euro’s, mankracht of urgentie. Wij maken vanavond vast één keuze. Wat betreft het project Huis van de gemeente moet er wat ons betreft snelheid en duidelijkheid in komen, mede omdat er veel projecten aan vast hangen. Wij dienen daarom vanavond hierover een motie in, waarin we oproepen om uiterlijk eind juni varianten voor een Huis van de Gemeente te presenteren in de raad en vervolgstappen voor te leggen. Wij hopen op uw steun.”

Grote waardering
Schouten bedankte voor hele vele werk dat is verzet door de ambtelijke organisatie en het college. Schouten: “Er wordt hard gewerkt, en u mag weten dat het gezien wordt en er grote waardering voor is. De opzet nieuwe stijl geeft een duidelijk beeld van de voorliggende plannen voor het komende jaar 2023. Daarnaast mag het wat de SGP best concreter wat ‘na 2023’ inhoudt.”

Ruimte initiatieven
Daarnaast vroeg de SGP ook blijvend aandacht voor onze inwoners die graag hun eerste huis willen kopen of huren of willen verhuizen. “Wat de SGP betreft zetten we maximaal in op de mogelijkheden om woningen lokaal toe te wijzen of onze inwoners een betere kans te geven op de lokale woningmarkt. We zien dat het college hierin goede stappen zet met onder andere de Koopstartregeling bij project Pieter de Hooghstraat. We blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen. Een nuchter en realistisch duurzaamheidsbeleid blijft ook in deze tijd, richting een RES 2.0, belangrijk. Er moet ruimte zijn voor initiatieven vanuit inwoners binnen de vastgestelde kaders: eerst de restruimten en op daken dan pas op een grotere schaal. De urgentie in deze energiecrisis laat zien dat er actie nodig is en blijft, samen met onze inwoners op een haalbare en betaalbare manier”, aldus Schouten. Het is tegelijkertijd mooi om als jongere hier in deze raad het woord te mogen voeren, vond Schouten. Het laat zien dat onze democratie leeft en er is voor jong en oud. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld