CDA vindt het belangrijk dat raad aan knoppen draait

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Burgerraadslid Timon van Zessen (CDA) noemde de tijd van het opstellen van de begroting een turbulente tijd. “De ingewikkelde geopolitieke situatie, de opvang van vluchtelingen van Oekraïne, stevige prijsstijgingen, stijgende energieprijzen, rentestijgingen, stijging brandstofprijzen, stikstofregels en groeiende personeelstekorten. Wanneer houdt het op met de plagen?”, sprak Van Zessen tijdens de algemene beschouwingen donderdagavond 1o november 2022. 

Timon van Zessen achter de microfoon: “De begroting is in financieel turbulente tijden is opgesteld:  Ontwikkelingen van buiten waarop de gemeente geen invloed heeft die stevig doorwerken in de exploitatiebudgetten, salarissen en investeringen. Het leven wordt duurder!” (Foto Peter Donk / HG24)

Het is volgens Van Zessen cruciaal dat de raad aan de knoppen zit. Van Zessen: “Wij houden graag de vinger aan de pols. Wethouder Meerkerk heeft op 7 juli 2022 toegezegd de raad te informeren in het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023 over de voortgang in kwalitatieve zin (cultuuraspect) in het project ‘Stutten en Verstevigen’. College, is bekend wanneer deze informatie naar de raad komt?”

Jeugdhulp
Ook het CDA noemde de jeugdhulp een belangrijk punt. Van Zessen: “De partij staat op het standpunt dat de risico’s vooral binnen het sociaal domein liggen zoals al jaren bij Jeugdhulp: vingers aan de pols houden en begrotingsdiscipline is van groot belang. De jeugdige moet centraal staan bij de jeugdhulp en niet het systeem. Het is tekenend dat op 21 oktober 2022 de SER, onder leiding van Kim Putters, in een brief aan de staatssecretaris heeft gevraagd om tastbare oplossingen. Het duurt te lang.”

Participatieplan
Het CDA vroeg het college echt werk te maken van de diverse woningbouwprogramma’s. “Natuurlijk is er sprake van verschillende type projecten met verschillende rollen van de gemeente. Wij vinden het wenselijk na te laten gaan hoe programma’s versneld kunnen worden”, aldus Van Zessen. Voor het CDA staat de samenleving centraal. Van Zessen: “Het CDA heeft hierover ideeën, allereerst door het toepassen van de bekende participatieladder en het werken met een participatieplan bij complexe ruimtelijke projecten.”

Bereikbaarheid
Het CDA riep donderdagavond het college werk te maken van onnodig sluipverkeer in Hardinxveld-Giessendam. Van Zessen: “Dat kan door verkeersremmende maatregelen aan te leggen. Een goed voorbeeld zijn de twee recent aangelegde verkeersdrempels op de Rivierdijk ter hoogte van de Veersteiger Riveer. Het verhoogt de veiligheid van de wandelaars.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld