T@B pleit voor buitendijkse jachthaven en het buitenbad

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De grootste partij in Hardinxveld-Giessendam, de T@B, noemde de begroting overzichtelijk en sluitend. “Bovendien is de begroting voor de komende drie jaren sluitend en daar kunnen we als gemeente toch wel trots op zijn in deze tijd van stijgende prijzen, behalve dan voor 2026, maar de tijd zal het leren. 2026 wordt in deze programmabegroting wel het ravijnjaar genoemd , misschien komt ravijnjaar wel in aanmerking , om het woord van het jaar te worden”, sprak woordvoerder raadslid Guus van den Bosch (T@B), die met een staccatobetoog kwam.

Van den Bosch aan het woord in de gemeenteraad, afgelopen donderdagavond. (Foto Peter Donk / HG24)

Met betrekking tot de vluchtelingen en statushouders meldde Van den Bosch dat eerst ‘hier de zaakjes op orde moeten zijn’. Van den Bosch: “Anders kunnen we geen gasten ontvangen. Voor wat de statushouders betreft, voldoet onze gemeente aan de taakstellingen. Statushouders zijn netjes geplaatst en de Oekraïners zijn netjes opgevangen.” Wat betreft leefbaarheid-fijn en veilig wonen, is de T@B blij dat het Rijk in de BOA investeert. “Dat moet ook zo blijven. De T@B gedoogt het inzetten van de BOA, maar alleen als deze ingezet wordt voor de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente”, sprak het T@B-raadslid.

Samen optrekken
Van den Bosch wil dat een buitendijkse jachthaven concreet moet worden gemaakt. “Maar alvorens het zover is zal er nog heel wat water door de Merwede moeten stromen, dat is ons als T@B ook wel duidelijk. De T@B vindt het dan ook een goede zaak om samen met de gemeente Sliedrecht in deze zaak op te trekken. College houdt de vaart erin!”, aldus Van den Bosch.

Dienstverlening
De T@B vindt dat de communicatie naar de inwoners nog teveel te wensen overlaat. Van den Bosch: “Het communiceren over vergunningen en besluiten etc. naar onze inwoners moet voor iedere inwoner te begrijpen zijn, in Jip en Janneke taal, of voor hier in onze gemeente in Aad en Jannie taal. Organisatie, behandel een vraag van onze inwoners zoals jezelf graag behandeld wil worden, we zullen zien of ‘mensen boven regels’, zoals het college het noemt daaraan bijdraagt. Communicatie is de ruggengraat van de dienstverlening.”

Nu of nooit
Ook pleitte hij voor het buitenzwembad. Van den Bosch: “De T@B is voor het realiseren van een buitenzwembad en is dan ook enorm nieuwsgierig naar de status van het particuliere initiatief. Dit alles moet natuurlijk wel financieeël haalbaar zijn en in een tijd van stijgende prijzen zal dat niet meevallen, dat is ook de T@B wel duidelijk. Maar het is nu of nooit! Onze inwoners willen veilig zwemmen en dat is ook wel uit de enquête gebleken.

Zorg zorgen
Belangrijk vindt de T@B de sociale domein. “Het voorkomen dat onze inwoners onnodig zwaardere hulp nodig hebben, dat huisartsen en andere zorgverleners de ogen en oren zijn en samen met het sociaal team vroegtijdige mogelijke zorgvragen te kunnen oppakken en daarmee erger kunnen voorkomen. Het is de tijd van hoge kosten waar naast de minima er ook een nieuwe doelgroep knel komt te zitten, namelijk de werkende minima”, uitte Van den Bosch zijn zorgen, “Deze doelgroep krijgt nog te weinig aandacht. Goed dat het college deze doelgroep noemt, maar nog beter dat ze geholpen worden.” De jeugdzorg is volgens hem ook een grote zorg, waar het ook van belang is vroegtijdig hulp aan te kunnen bieden. Van den Bosch: “Gesprekken kunnen vaak veel verhelderen. Bijvoorbeeld een lastige thuissituatie, problemen op school en niet te vergeten het pesten. Vroege signalering is van zeer groot belang om onze jongeren te helpen voorkomen dat ze in een zeer lang traject van zorg terechtkomen.”

Bouwen, wonen en projecten.
De T@B vindt het fijn dat het, samen met de ontwikkelaars, lukt om woningen te bouwen. “Het is dan ook jammer dat er vanuit Den Haag steeds meer regeltjes komen die de bouw van woningen vertragen. Onze gemeente heeft versneld gehandeld in bestemmingsplannen en zijn daar als T@B dan ook zeer content mee”, sprak Van den Bosch, die ook de centrumvisie aanroerde: “Het afgelopen jaar zijn er, om het centrum de Giessenhof te verlevendigen bloembakken opgehangen, een leuk initiatief, maar daardoor creëer je nog geen echte ontmoetingsplek. Wij als T@B zeggen, ‘gas op de lollie’ en er positief mee doorgaan.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld