ChristenUnie bijzonder tevreden over financiën

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Bij de algemene beschouwingen donderdagavond 10 november 2022 beet de ChristenUnie het spits af. Namens de fractie voerde raadslid Wim IJzerman (ChristenUnie) het woord, die meteen al zijn tevredenheid uitsprak over het geleverde werk. “We zijn dan ook tevreden over de begroting voor de eerste drie jaren. Dat geldt ook voor de kengetallen. Daarna ontstaat een onzekere situatie. Het Rijk zal de bijdragen niet blijvend verhogen. Voor een gemeente die grote plannen heeft en forse investeringen te wachten staan ligt hier een hele uitdaging.”, aldus IJzerman.

Veiligheid is voor de ChristenUnie een belangrijk thema. Wim IJzerman: Wij steunen dan ook van harte het voorstel voor een tweede BOA. Wel is het van belang dat deze een duidelijke taakomschrijving krijgt. Misschien een tip: vuurwerk overlast. Terecht heeft de burgemeester daar eerder zijn irritatie over uit gesproken. Het geknal het hele jaar door is eigenlijk te gek voor woorden. Laat staan de schade aan o.a. omgeving, milieu  aan eigendommen (zowel privé als publiek). ” (Foto Peter Donk/HG24)

Twee projecten die genoemd worden zijn gemeentehuis en de Wielewaal. Een goede afweging m.b.t. levensduur verlengende maatregelen is volgens de ChristenUnie een must. IJzerman: “Soms kan vervangen op termijn verstandiger zijn.” 

Jeugdzorg
“Het is een terugkerend refrein. Iedere keer toch weer duurder dan verwacht”, reageerde IJzerman op het punt jeugdzorg, “Vanuit dat oogpunt kunnen wij ons vinden in het voorstel de verwachte voordelen over 2024 en 2025 voorlopig te reserveren. Van belang is wel dat de middelen toereikend zijn voor zorg aan eigen jongeren. We kunnen hen niet n de kou laten staan. We hopen dat het nieuwe inkoopsysteem per 1 januari 2022 zal brengen wat we er van verwachten.”

Vangnet
Er ligt voor de gemeente volgens de ChristenUnie een taak voor de woonomgeving. “Maar benut vooral het kapitaal dat in onze gemeente aanwezig is. We denken aan bijvoorbeeld kerken, andere maatschappelijke initiatieven. Dit is het laaghangend fruit, waar de gemeente niets of minder aan hoeft te doen. Dat loopt goed, zodat de gemeente tijd en geld aan andere taken kan besteden. Er moet ook goed onderscheid gemaakt worden tussen wie wel en niet op eigen kracht verder kan. Op die laatste moeten wij ons richten. De programmabegroting heeft het over een tweesporen beleid, waarbij vermeld staat dat er een vangnet is. Kennen degenen die het nodig hebben dit en weten ze hoe hiervan gebruik te maken?”, sprak IJzerman. Een positief punt dat IJzerman zeker wilde noemen, was het concreet benoemen van de gedenksteen en inzet op rouwverwerking voor ouders die tijdens de zwangerschap hun kind hebben verloren. 

Opvang
Vluchtelingen en statushouders noemde IJzerman een ‘gevoelig thema’. IJzerman: “Wat ons betreft is het devies dat het beter is te geven dan te ontvangen. Uiteraard zijn passende schaal en draagkracht daarbij van belang. De opvang van vluchtelingen uit o.a. Oekraïne nu, maar in het verleden ook uit bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië tonen aan dat onze inwoners hulpvaardig zijn.” Goede communicatie en voorlichting is daarbij volgens hem onmisbaar. 

Niet realistisch
Opvallend noemde de ChristenUnie de toename van de verwachte investeringen in 2023. “Het lijkt ons niet realistisch dat die ook allemaal gerealiseerd gaan worden in 2023. Wij zouden graag een prioritering zien. Wellicht kan het college daarbij ook aangeven wanneer wat volgend jaar niet door kan gaan dan wel gepland wordt”, aldus IJzerman.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld