Waterschap houdt controle onderhoud dijken in rivierengebied

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Vanaf maandag 3 oktober 2022 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. We noemen dit de ‘schouw waterkeringen’.

De dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk voldoende gemaaid zijn en of overhangend hout is gesnoeid. Ook mag tussen 15 oktober 2022 en 1 april 2023 geen vee op de dijk lopen, om schade te voorkomen. (Stockfoto)

Het belangrijkste doel van het onderhoud is een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden.

Schouw waterkeringen
Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen voldoende maaien en overhangend hout snoeien. Het maaisel en snoeihout moeten opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten worden verwijderd. Dit moet vóór maandag 3 oktober 2022 zijn gebeurd. De dijkbeheerder controleert dit.

Niet op orde
Heb je werkzaamheden nabij de dijk, waarvoor het waterschap toestemming heeft gegeven, houdt dan rekening met de speciale voorwaarden die gelden tijdens het hoogwaterseizoen. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. “Met elkaar werken we aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied”, aldus Waterschap Rivierenland. Wie vragen heeft, kan een e-mail sturen naar: schouw@wsrl.nl 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld