Bestuur en tc Vriendenschaar stappen op; extra ledenvergadering in september

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De meningen over het beleid en de toekomst van korfbalvereniging Vriendenschaar (een mogelijke vergaande samenwerking met HKC – red.) liggen zo ver uit elkaar dat het bestuur vertrekt. “Aanhoudende kritiek op het (technisch) beleid en personen en onvoldoende draagvlak vanuit een deel van de vereniging, heeft het bestuur en de technische commissie (tc) doen besluiten hun taken neer te leggen”, schrijft voorzitter Wil Kuub van de korfbalvereniging aan de Sluisweg. Dat gebeurt tijdens een extra algemene ledenvergadering maandag 18 september 2023. De onrust komt aan het begin van het nieuwe korfbalseizoen 2023 / 2024.

Het bestuur van Vriendenschaar stapt op. Voor de leden wordt een extra vergadering belegd half september. (Foto ArieJan van Termeij / HG24)

Niet afwachten
“Als bestuur hadden we een plan om in mei/juni de meningen breed te peilen via groepsbijeenkomsten en op basis van de uitkomsten een richting (of stip) te bepalen, deze voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering en hieraan verder invulling te geven. Woensdagavond 28 juni is de laatste bijeenkomst geweest. Voorafgaand zijn we geconfronteerd met het feit dat een aantal leden dit proces niet wilde afwachten en op eigen initiatief andere plannen had uitgewerkt. Na deze bijeenkomst waren we, ondanks verschillende inzichten, voorzichtig optimistisch over een gezamenlijk vervolg”, aldus Kuub, “We zijn direct aan de slag gegaan en hebben een deskundige gevraagd Vriendenschaar hierbij te ondersteunen.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Gevoel krijgen
Begin juli 2023 schreef Kuub nog aan de leden: “Natuurlijk wordt er verschillend over zaken gedacht, staan we voor uitdagingen (groot en klein), maar als de neuzen dezelfde groen-zwarte kant op staan en je met elkaar in gesprek blijft, kunnen we vele uitdagingen aan. Zonder op de inhoud en proces in te gaan (de meesten weten inmiddels wel waar het over ging), moest het misschien zo zijn om weer gevoel te krijgen bij de slogan hierboven. Zonder wrijving geen glans?”, schreef Wil Kuup, “Het is aan ons om alles wat we hebben gehoord, (snel) te vertalen naar een vervolgaanpak om te komen tot een bij Vriendenschaar passende visie/missie en bijbehorende doelstellingen. Van belang is om te kijken wie we hierbij betrekken, zodanig dat het breed gedragen wordt, wat de richting ook is. En natuurlijk uiteindelijk toetsing en goedkeuring door de leden in de ALV. De mooie metafoor ‘Stip op de Horizon’ kwam vaak voorbij……de weg er naartoe is vaak ingewikkelder dan de stip zetten en vraagt commitment van ons allemaal.” 

Lopende zaken
De teleurstelling is deze week groot bij het bestuur. Woensdag 16 augustus 2023 bericht de voorzitter: “We hebben ons als bestuur en technische commissie vele uren ingezet met de beste intenties en we zijn trots op wat we hebben mogen betekenen voor onze vereniging. De toonzetting en de inhoud van de kritiek heeft ons persoonlijk geraakt. We hopen dat er mensen opstaan die de uitdaging voor de toekomst vorm en inhoud gaan geven, samen met alle leden van de club. Het huidige bestuur zal vanzelfsprekend geen voordracht doen voor het nieuw te vormen bestuur en de TC.” Kuup bericht dat tot er een nieuw bestuur is, de lopende zaken worden uitgevoerd. “De portefeuilles dragen we goed over en we zorgen er samen met de TC voor dat iedereen kan trainen en korfballen. Dat wat we zo graag doen met elkaar. ” Beloofd wordt dat de leden de uitnodiging voor de extra algemene ledenvergadering inclusief agenda, proces en tijdlijn, spoedig en tijdig krijgen. 

Reactie gemeente
Wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) van Sport van de gemeente Hardinxveld-Giessendam was de situatie niet bekend. “Ik wist niets van de onrust en het overvalt mij dat er wat aan de hand is binnen korfbalvereniging Vriendenschaar. Ik weet dat er onderling contacten zijn tussen Vriendenschaar en HKC, maar van de inhoud weet ik niets. Elke vereniging heeft een eigen bestaansrecht. We leven mee met de situatie bij Vriendenschaar en mocht de vereniging contact zoeken, dan gaan we in gesprek. Het probleem moeten ze echter zelf oplossen. Dit is nooit goed voor een vereniging. Jammer.” Korfbalvereniging HKC wil niet reageren. “Ik denk dat dit een Vriendenschaar aangelegenheid is”, zegt voorzitter Frank Kamsteeg van HKC vrijdagmorgen tegen online krant HG24.  

Plaats een reactie

*=Verplicht veld