Dijkbewaking oefent ‘hoog water’ voor veilig rivierengebied

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers oefenen zaterdag 10 december 2022 een situatie van bedreigend hoog water op de grote rivieren en vanaf zee. Dijkwachten lopen die dag de dijken nauwkeurig na langs de grote rivieren.

De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief, overdag en in de avond. Het dijkleger van Waterschap Rivierenland oefent regelmatig. (Foto Cees van der Wal)

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoog water de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren, vervorming en wellen. Deze schades worden gemeld aan dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen.

Betrokkenheid
Het laatste hoog water door invloed van zee was bij storm Corrie in januari 2022, maar rond de Alblasserwaard waren geen maatregelen nodig. Het laatste hoogwater door neerslag dateert van juli 2021, na de hoosbuien die onder meer Limburg troffen. Langs de Maas werden de dijken bewaakt, omdat de rivier een recordpeil bereikte. Aan de oefening op de tweede zaterdag in december doen vrijwilligers en medewerkers mee. Ook personeel van aannemers, die betrokken zijn bij dijkversterkingen en specialisten van andere waterschappen oefenen mee. Alle rivierdijken van Waterschap Rivierenland tussen de Duitse grens en Kinderdijk zijn onderdeel van de oefening.

Tekst gaat verder onder kaart.

Een overzicht van de rivierdijken in beheer van waterschap. (Kaart Waterschap Rivierenland)

Duizend kilometer
Door te oefenen, is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte. Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim duizend kilometer dijken en kades in het rivierengebied. Om bij extreem weer als storm, hoogwater of droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van ruim 300 mensen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld