Dorp krijgt enorm zonnepark in polder Giessendam-Noord

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Niet alle politieke partijen gingen donderdagavond 30 mei 2024 met de handen de lucht in toen het ging over de bouw van een zonnepark tussen de Tiendweg (in Giessendam-Noord – red.) en de Betuwelijn. Kwamen met opmerkingen en aandachtspunten. Wel was er uiteindelijk bij de besluitvorming iedereen akkoord met de komst van een zonnepark. 

Deze foto is gemaakt op een presentatieavond vorig najaar. In november 2023 zijn voor de realisatie van een zonnepark twee aanvragen gedaan voor een omgevingsvergunning. Eén aanvraag betrof het realiseren van het zonnepark, de tweede een  energieopslagsysteem bij het zonneveld. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, wordt de gemeenteraad verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven. (Archieffoto Peter Donk / HG24)

Wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) was enthousiast en sprak van ‘een goed passend plan’. Hij hoopte op een positief besluit door de gemeenteraad. 

Binnen mogelijkheden
De SGP vertelde met gemengde gevoelens naar de plannen te kijken. “De SGP hecht namelijk veel waarde aan natuur, agrarische grond en het dorpse karakter. Dat staat altijd voorop. Tegelijkertijd zien we ook al een aantal jaren dat er op het gebied van energiegebruik een verandering moet plaatsvinden”, sprak raadslid Koen Schouten (SGP), “Het is wat de SGP betreft, binnen de mogelijkheden die er zijn, voldoende tot goed ingepast binnen het landschap, want laten we eerlijk zijn: tegen de Betuwelijn aankijken is ook geen gezicht. Daarnaast zijn de waarborgen uit het voorstel – zoals een eindige vergunning van 30 jaar – en ook beantwoording van vele vragen in de Ontmoeting voorafgaand aan dit besluit duidelijk voor ons. Als tweede zijn we blij dat het zonneveld zich tot de Tiendweg beperkt”, aldus Schouten, “Als SGP vinden we het wrang dat dit project wordt uitgevoerd in het groen, maar de geluidsschermen van de Betuwelijn en A15 tot op de dag van vandaag leeg blijven. Goede suggesties waar we tot op de dag van vandaag geen concrete uitwerking hebben gezien vanuit het Rijk. Restruimten zijn daarmee nog lang niet gevuld. Als gemeenschap leveren we, dat is ook te zien aan de interesse van de inwoners om mede te investeren in dit zonnepark. Wij vinden dat lokale eigenaarschap overigens positief is, omdat het park ook van ‘ons’, tussen aanhalingstekens, wordt. Als wij als gemeenschap leveren, dan mogen we wat de SGP betreft ook iets terugverwachten: een actievere houding van o.a. het Rijk in het realiseren van zonne-energie in restruimten en dat ons landschap zo min mogelijk wordt aangetast of zelfs wordt versterkt.” De SGP pleitte in de toekomst ook naar platte daken te kijken voor het leggen van zonnepanelen.

Niet negatief
De T@B sloot zich aan bij de laatste woorden van Schouten. Burgerraadslid Henry van Helden (T@B) vertelde dat de lokale partij en niet negatief tegenover staat. “Wel is er sprake van wat landschapsvervuiling”, aldus Van Helden. Fractievoorzitter Max van den Bout (PvdA) noemde het wat betreft lanschapsvervuiling een positieve ontwikkeling. “Er is weinig zicht op de zonnepanelen, goed ingepast in de omgeving en de natuur”, vond Van den Bout, “Dit park lijkt me een goede ontwikkeling.”

Opgewekte energie
De CDA-fractie staat achter het voorstel van het college. “Hoewel de voorkeur is voor zonnepanelen op platte daken en op het scherm van de Betuwelijn, staat de fractie achter dit voorstel. Het is goed dat dit voorstel eerder in de raadswerkgroep Duurzaamheid is besproken. Het is wenselijk om in de toekomst de opgewerkte energie in te zetten in de nieuwbouwwijk ’t Oog en het bedrijventerrein, indien uitvoerbaar,”, aldus burgerraadslid Timon van Zessen, “Mooi ook dat de CDA en SGP moties uit de vorige periode meegenomen zijn in dit voorstel.” Het CDA stelde voor om spoorbeheerder Prorail aan te schrijven om haast te maken eens te kijken naar zonnepalen op goed te benutten plaatsen langs de rails. Van Zessen wil het aan de orde stellen in de werkgroep Duurzaamheid.

Nieuwe energietechnieken
Met het voorliggende voorstel wordt een voor de ChristenUnie belangrijk thema uit het verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd. Ik citeer: “De restruimte langs de Betuwelijn gebruiken we om ( tussen nieuw groen ) zonnepanelen te plaatsen”, begon fractievoorzitter Willem Pors (ChristenUnie) zijn betoog, “Door het plaatsen van ruim 22.000 panelen en een batterijvoorziening, en door een goed gestuurd congestiemanagement ontlasten we het netwerk. Daarnaast hebben we regionale afspraken gemaakt binnen de RES 1.0, en om opwekking van energie in het uitwerkingsgebied mogelijk te maken. Ook in ons coalitieakkoord hebben we afspraken gemaakt dat we kijken naar mogelijkheden voor toepassing van nieuwe energietechnieken. Met dit voorstel krijgen we de kans daar aan te voldoen. Voor ons ook belangrijk dat naast opwekking van energie ook gedacht wordt aan versterking van lokale ecologie en grondbeheer door middel van schapen. Aangezien het zonnepark langs een historische wandelroute langs de Tiendweg komt te liggen is het voor ons belangrijk dat het park wordt gecamoufleerd door een natuurlijke buffer waardoor je gedurende de wandeling niet wordt geconfronteerd met het zonnepark. Daarin is in het plan al voorzien.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld