GGD ZHZ: ‘Middelbare scholieren in onze regio gelukkiger dan elders in het land’

DORDRECHT / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Middelbare scholieren in de regio Zuid-Holland Zuid voelen zich minder vaak eenzaam en gestrest, zijn weerbaarder en hebben minder vaak suïcide overwogen dan leeftijdsgenoten in andere delen van Nederland. Ook worden leerlingen in onze regio minder vaak gepest. Dat bericht dinsdag 24 mei 2022 de GGD Zuid-Holland Zuid. 

Wel nam het percentage leerlingen dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt af. Leerlingen in Zuid-Holland Zuid gebruiken significant minder genotmiddelen dan het landelijk gemiddelde. (Stockfoto)

Over het algemeen voelen middelbare scholieren zich in 2021 minder gelukkig dan in 2019, voor de coronaperiode, zo blijkt uit de landelijke Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (onder bijna 167.000 leerlingen). Een onderzoek dat is uitgevoerd door Netwerk GOR in het najaar van 2021 en waar alle 25 GGD-en in zijn vertegenwoordigd. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid en passende maatregelen. De GGD ZHZ adviseert (lokale) beleidsmakers en scholen hierover. 

Grote impact
Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. Driekwart van de leerlingen maakte tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee en 19% van de leerlingen gaf aan hier nog last van te hebben. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid en passende maatregelen.

Afname geluksgevoel
In 2019 gaf 83% van de leerlingen aan (zeer) gelukkig te zijn, in het najaar van 2021 was dit aandeel gedaald naar 78%. Het aandeel leerlingen dat aangaf (zeer) gelukkig te zijn, is hoger onder jongens in vergelijking met meisjes en onder tweedeklassers vergeleken met vierdeklassers. De afname in geluk is zichtbaar in alle regio’s.

Minder bewegen
Het is overigens niet allemaal beter in onze regio. In Zuid-Holland Zuid wordt duidelijk minder wekelijks gesport bij een club, vereniging of sportschool, vergeleken met de rest van Nederland. Ook nam het percentage leerlingen dat vijf of meer dagen minstens een uur beweegt significant af tussen 2019 en 2021. Spijbelen nam toe tussen 2019 en 2021.

Herstel en vertrouwen
In het onderzoek is ook de veerkracht na een moeilijke periode gemeten. Tweederde van de ondervraagde jongeren geeft aan weer snel te herstellen. Iets meer dan de helft heeft veel vertrouwen in de toekomst. Het aandeel jongeren dat na een moeilijke periode meestal weer snel herstelt is hoger onder jongens. Het aandeel jongeren dat veel vertrouwen in de toekomst heeft is hoger onder tweedeklassers en jongens. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld