Hakgriendterrein en Middenwetering-gebied worden verder ontwikkeld

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Blokland Bouwpartners en de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het Hakgriendterrein en het Middenwetering-gebied. Daarmee worden drie vliegen in één klap geslagen. Er komen nieuwe woningen. Een nieuwe weg door de Middenwetering ontlast de Nieuweweg én de Hardinxveld-Giessendamse IJsclub krijgt een nieuw clubhuis en een wedstrijdbaan.

Op de foto v.l.n.r. Jos en Arie Blokland van Blokland Bouwpartners, wethouder Trudy Baggerman (T@B) en Arie van de Minkelis en Koen Poortvliet namens de Hardinxveld-Giessendamse IJsclub. (Foto Bert Besems)

“Heel mooi dat we dit plan in samenwerking met Blokland Bouwpartners hebben kunnen ontwikkelen”, zegt wethouder Trudy Baggerman (T@B) van Wonen en Ruimtelijke Ordening, “De wens om op kwalitatieve wijze het aantal woningen in Hardinxveld-Giessendam uit te breiden, passend bij het karakter van het dorp, bestaat al lang. Dat geldt ook voor het idee om de drukte op de Nieuweweg tegen te gaan. Met de aanleg van een 50 km/u-weg door de Middenwetering en de bouw van 60 tot 100 woningen in het westelijk deel daarvan, kunnen nu goede stappen gezet worden.”

Terug naar ‘Woonstraat’
De aan te leggen weg biedt een structurele oplossing voor de afwikkeling van een groot deel van het verkeer dat nu de Nieuweweg gebruikt. Met de voltooiing van de nieuw aan te leggen weg wordt de huidige Nieuweweg ten noorden van de rotonde een zogenoemde ‘woonstraat’, niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Om het plan te kunnen uitvoeren, wordt de ijsbaan aangepast. “We zijn blij met deze ontwikkeling”, legt voorzitter Koen Poortvliet, namens het bestuur van de Hardinxveld-Giessendamse IJsclub uit, “De locatie van de ijsbaan blijft behouden met dezelfde omvang in vierkante meters. De afmetingen worden weliswaar gewijzigd, maar door Blokland Bouwpartners wordt een volledig nieuw en modern clubhuis gerealiseerd.”

Omwonenden
“Voor ons ligt nu de taak om het gehele plan verder te ontwikkelen binnen de contouren van het plangebied voor woningbouw”, licht Arie Blokland namens Blokland Bouwpartners toe, “Onze planuitwerking omvat verschillende soorten woningen met een fraaie open structuur. Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met de wetering en de aansluiting op de nieuw aan te leggen weg. Uiteraard worden de omwonenden daarbij betrokken.” Het bouwbedrijf heeft er zin in. “Om in samenwerking met alle betrokken partijen, op deze unieke locatie een mooi en levendig woongebied te ontwikkelen”, vult Jos Blokland aan, “We willen dan ook de goede samenwerking met de gemeente voortvarend voortzetten, zodat de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijzigingen opgestart kunnen worden.” Wethouder Baggerman wil graag doorpakken en zegt daarover: “Fijn dat we nu eindelijk daadwerkelijk aan de slag kunnen. Laten we er met alle betrokkenen een verrijking voor ons dorp van maken.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld