Minimaregelingen 2023 voor inwoners met laag inkomen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam stemde half december 2022 in met de minimaregelingen. Vanaf 1 januari 2023 stellen de afzonderlijke zeven gemeenten in de Drechtsteden dit namelijk lokaal vast. Zo kunnen zij juist specifiek maatwerk bieden voor hun inwoners.

Zij versterken daarmee hun inhoudelijke aansturing op maatwerk voor hun eigen inwoners. De Sociale Dienst Drechtsteden zorgt voor de uitvoering. Minimaregelingen bieden ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. (Stockfoto)

Vanaf 1 januari gaat het nieuwe minimabeleid in. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen sprake van één nieuw regionaal beleid, dat voor alle zeven gemeenten in de Drechtsteden geldt. Gemeenten kiezen zelf hoe ze lokaal invulling geven aan beleid. Wethouder Trudy Baggerman: “In Hardinxveld-Giessendam gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Werk hebben en werk houden is hierbij het belangrijkste instrument. Veel inwoners gaat het makkelijk af om mee te doen met de samenleving. Dit geldt echter niet voor iedereen. Inwoners bij wie dit niet lukt, helpen we op weg. Zo voorkomen we dat de werkende minima, de chronisch zieken en de ouderen onder de armoedegrens komen.”

Lokaal maatwerk
De gemeente Hardinxveld-Giessendam zorgt met de minimaregelingen dat diegenen die aan werk kunnen, gestimuleerd worden aan het werk te gaan. Daarnaast worden degenen die werken en tegen de armoedegrens aanzitten, geholpen. Zo wordt voorkomen dat de werkende inwoner in de bijstand komt. Om maatwerk te bieden zet de gemeente vooral in op de bijzondere bijstand.

Pakket minimaregelingen
De minimaregelingen in Hardinxveld-Giessendam bestaan o.a. uit het persoonlijk minimabudget, de bijzondere bijstand, de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, het SMS-kinderfonds en het fonds voor urgente noden Onder het minimabeleid vallen ook de Klijnsma-bonnen om jongeren uit gezinnen met een laag inkomen sociaal mee te kunnen laten doen.

Oproep
De gemeente roept op om bij financiële moeilijkheden op tijd aan de bel te trekken om oplopende schulden te voorkomen. Wethouder Trudy Baggerman: “We begrijpen dat het voor mensen, ook buiten de bijstand, moeilijk is in deze tijd. We denken bijvoorbeeld aan de mensen met een klein pensioen. Neem contact op met de gemeente of de sociale dienst, dan kijken we wat er mogelijk is.”

Meer informatie & vragen
Inwoners van Hardinxveld-Giessendam die gebruik maken van de bijstand ontvangen in januari een brief van de gemeente met de regelingen. Voor meer informatie kunnen inwoners terecht bij het Loket Sociale Dienst Drechtsteden in het gemeentehuis (dinsdag 9.00 – 12.00 uur en woensdag 12.00 – 16.00 uur) en vanaf vrijdag 30 december 20220 op de website van de gemeente.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld