Plan nieuwe woningen ‘Buitendams 348 en 350’ ligt ter inzage

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De ambitie van het College van B & W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam voor ontwikkeling van de locatie ‘Buitendams 348 en 350’ is het omvormen van de bestaande, rommelige situatie met bedrijvigheid tot een aantrekkelijk, kleinschalig, modern dorps woonmilieu. Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt tot en met woensdag 18 januari 2023 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1.

De beoogde ontwikkeling bestaat uit de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van 24 woningen. Het woningbouwprogramma betreft een mix van ruime vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen, rijwoningen en dijkwoningen. (Kaart gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Tegen betaling van leges kan een afschrift worden gegeven van de stukken. De hoofdstructuur van het toekomstige woongebied is een aaneenschakeling van bebouwingspatronen en buitenruimten en wordt gekenmerkt door dorpse kleinschaligheid met ruimte voor water en groen. Het gebied wordt primair toegankelijk via een verbinding vanuit de Patrijs met een koppeling naar de Buitendams en een insteek naar het oostelijk deel. Om dit ruimtelijke initiatief mogelijk te maken is een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld