Raadhuisplein mag van raad met veel minder bestrating en meer groen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Komende tijd wordt van het College van B & W een raadsvoorstel richting de gemeenteraad verwacht, waarin het plan van aanpak voor het Raadhuisplein staat. Half februari 2022 werd daartoe de motie ‘ontstenen en vergroenen Raadhuisplein’ op voorstel van CDA Hardinxveld-Giessendam door de raad aangenomen. Het Raadhuisplein zou kunnen worden meegenomen in bijvoorbeeld de Lokale Adaptie Strategie.

Het Raadhuisplein, gelegen voor het gemeentehuis, in Hardinxveld-Giessendam. (Foto CDA Hardinxveld-Giessendam)

“In de Lokale Adaptatie Strategie de urgentie van klimaatadaptatie en het vergroten van biodiversiteit is verwoord. In het Huis van de gemeente als uitgangspunt is genoemd dat de gemeente bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed een voorbeeldrol heeft. Delen van Hardinxveld-Giessendam versteend zijn, zoals het Raadhuisplein”, stelde het CDA. 

Nieuwe inrichting
Als beweegredenen voerde de christelijke politieke partij aan dat in de Lokale Adaptatie Strategie is aangegeven dat aanpassingen in het kader van klimaatverandering om een integrale aanpak vragen. CDA in motie: “Het Raadhuisplein zich leent voor het uitwerken van de voorbeeldrol door aanplant van bijvoorbeeld leibomen en andere groenvoorzieningen dan wel de aanleg van verharding die waterdoorlatend is. Bomen, gras en bloemen bijdragen aan CO2-opslag, biodiversiteit, persoonlijk welbevinden, gezondheid en schaduw opleveren.”

Dekkingsvoorstel
Het college is in de motie gevraagd om het vergroenen van de buitenruimte zoals het Raadhuisplein als ontmoetingsplek en het omliggende terrein mee te nemen in plannen, bijvoorbeeld in de uitvoeringsagenda Lokale Adaptatie Strategie dan wel in het Huis van de gemeente en te onderzoeken welke verduurzamingsmaatregelen toepasbaar zijn. De politieke partijen CDA, Fractie Philippo, SGP, PvdA, ChristenUnie en T@B verwachten een dekkingsvoorstel.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld