Spreekuur voor inwoners tijdens fractievergadering politieke partijen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Elke maand vergaderen de raadsfracties om de agendapunten voor de raadsvergaderingen voor te bereiden, de zgn. fractievergaderingen. Het eerste uur, van 19.30 – 20.30 uur, wordt tevens spreekuur gehouden voor de inwoners. De eerstvolgende is donderdag 2 juni 2022 in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. 

Voor inwoners is het spreekuur in het gemeentehuis de enige mogelijkheid om je mening over een bepaald voorstel kenbaar te maken. Je kan terecht bij de T@B, de SGP, de ChristenUnie, de PvdA en het CDA. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Als het spreekuur voorbij is, bespreken de raadsleden de raadsvoorstellen die tijdens Het Debat en Het Besluit aan de orde komen. De fracties buigen zich over de vraag of zij wel of geen debat over een voorstel willen voeren. Als ze geen debat willen voeren, geven zij het advies het onderwerp rechtstreeks in Het Besluit te agenderen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld