‘Toenemende stress bij jongeren in Zuid-Holland Zuid’

DORDRECHT / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 blijkt dat de cijfers van de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) vergelijkbaar zijn met de landelijke cijfers. Helaas zijn zorgwekkende trends zichtbaar. “Jongeren ervaren meer stress, worden meer gepest en ervaren een minder goede gezondheid ten opzichte van de cijfers van twee jaar geleden”, bericht maandag 3 juni 2024 de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) van de GGD Zuid-Holland Zuid.

De vorige Gezondheidsmonitor Jeugd (2021) vond midden in de coronaperiode plaats, toen veel maatregelen golden die invloed hadden op het welbevinden van jongeren. Het is volgens de DG&J zorgwekkend dat de resultaten sindsdien niet zijn verbeterd. (Stockfoto)

Het percentage jongeren dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt daalde van 83% in 2019, naar 78% in 2021, naar 76% in 2023.

Stress
Ook is dus stress onder jongeren toegenomen. De belangrijkste oorzaak van stress onder jongeren is school of huiswerk (34%). Ook krijgen jongeren vaak stress door de combinatie van alles wat ze moeten doen (30%). Daarnaast is het aandeel jongeren dat in de laatste drie maanden op school en/of online werd gepest gestegen van 12% in 2021 naar 18% in 2023.

Inspiratiebijeenkomsten
GGD ZHZ werkt samen met gemeenten en andere instanties in de regio aan de ontwikkeling van regionaal effectief mentaal gezondheidsbeleid voor jongeren (12-27 jaar). De stem van de jongeren zelf wordt daarin actief meegenomen; het regionaal Jongerenparticipatieplatform is actief aan de beleidstafels. Daarnaast organiseert GGD ZHZ dit jaar in samenwerking met onder andere Trimbos en Jong JGZ voor gemeenten en ketenpartners diverse inspiratiebijeenkomsten zoals, ‘Samen werken aan een effectief mentaal gezondheidsbeleid’ en ‘Effectief suïcidepreventiebeleid’.

Andere toenames en alcohol
Het risico op problematisch gebruik van social media neemt toe. Dit percentage is gestegen van 8% in 2021 tot 12% in 2023. Jongeren geven aan dat ze door social media gebruik bijvoorbeeld te weinig slapen of hun huiswerk afraffelen. Alarmerend is de toename van het percentage jongeren dat sigaretten of shag rookt. Dit steeg van 4% in 2019 tot 11% in 2023. Het percentage jongeren dat vapet (e-sigaretten rookt) is 9% in 2023. Dat betekent dat het rookgedrag van jongeren sterk is gestegen: 11% van de jongeren rookt en/of vapet nu minstens wekelijks (ten opzichte van 5% in 2019). Uit de cijfers blijkt ook dat het veel effect heeft als ouders hun kinderen verbieden alcohol te drinken voor hun 18e jaar. 40 Procent van de jongeren waarvan de ouders alcohol verbieden drinkt (al dan niet incidenteel) alcohol. Als ouders het niet verbieden drinkt 76% van de jongeren. In tegenstelling tot wat sommige ouders vaak denken heeft het stellen van duidelijke regels dus absoluut effect.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld