Voorbelasting bouwgebied ’t Oog wordt in november aangebracht

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Vanaf november 2022 wordt de voorbelasting aangebracht op bedrijventerrein ’t Oog. In het laatste kwartaal van 2023 wordt begonnen met de aanleg van wegen, infrastructuur en de bouw van bedrijfspanden.

De voorbereidingen voor de inrichting en bebouwing van het nieuwe bedrijventerrein in de westpunt van ’t Oog gaan beginnen. Deze week wordt het projectinformatiebord geplaatst en wordt het werkterrein ingericht. (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Ook de uitgifte van de bouwkavels is in voorbereiding. De methodiek voor aanmelding en selectie wordt waarschijnlijk in november 2022 bekendgemaakt.

Vrachtwagens zand
De eerste zandtransporten daarvoor beginnen in de week van maandag 10 oktober 2022. Het zand wordt aangevoerd vanuit de haven van Sliedrecht en via de Zwijnskade naar het terrein gebracht, zodat er zo min mogelijk druk op het Hardinxveldse wegennet ontstaat. Vanzelfsprekend zal de inrit naar het werkterrein worden ingericht en voorzien van de nodige verkeersborden. “Binnen onze gemeente zijn er veel bedrijven die ruimte zoeken om te groeien. Met de aanleg van dit bedrijventerrein kunnen we daar invulling aan geven”, licht wethouder Trudy Baggerman (T@B) toe, “Mooi dat we nu de stap maken van een plan naar de uitvoering ervan.” Na de zetting en afvoer van de voorbelasting volgt de fase van het bouwrijp maken. Naar verwachting kan dan eind 2023 begonnen worden met de bouw van wegen en panden.

Kikkers en padden
In 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan voor dit gebied. Het gaat om een terrein van 6,58 hectare, waarvan 3,9 hectare netto uitgeefbaar is als bedrijventerrein. Nadat de ontheffing Wet natuurbescherming was verleend, is er enige tijd gaan zitten in het verplaatsen van heikikkers en rugstreeppadden naar andere leefgebieden. Die fase is nu achter de rug, zodat gestart kan worden met de voorbereidingen om het terrein bouwrijp te maken, waaronder het aanbrengen van de voorbelasting.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld