Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitendams 45’ ligt ter inzage

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitendams 45’ bekendgemaakt. Een initiatief van ontwikkelaar BM van Houwelingen. Na de verwerking van de inspraakreacties wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarna gelegenheid is om zienswijzen in te dienen.

Het voornemen is, in lijn met het gemeentelijk woningbouwprogramma, maximaal vijftig appartementen te realiseren op de locatie van het voormalige pand van de Gereformeerde kerk, schoenenwinkel Sluimer en de adressen Buitendams 41, 43 en 47. Om dit ruimtelijke initiatief mogelijk te maken is een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. (Kaart gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Nu is het geven van een inspraakreactie mogelijk. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vandaag, donderdag 8 september 2022, tot en met woensdag 19 oktober 2022 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1. Tegen betaling van leges kan een afschrift worden verstrekt van de stukken. Het voorontwerpbestemmingsplan kan je ook hier online inzien. Op deze website kies je ‘Bestemmingsplannen’ waarna je het voorontwerpbestemmingsplan kunt oproepen door het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het plan id-nummer: NL.IMRO.0523.BP2022BUITENDAMS45-VO01.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld