Vormfout moet worden hersteld, maar plan ijzergieterij mag doorgaan

DEN HAAG / HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Raad van State heeft op woensdag 24 augustus 2022 uitspraak gedaan in de beroepszaak IJzergieterij. In de uitspraak geeft de Raad van State aan dat de gemeente een vormfout heeft gemaakt in het M.E.R-beoordelingsbesluit. Aangezien zowel het bodemonderzoek als de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn geworden, gaat de bouw van de 150 woningen op het voormalige terrein van de ijzergieterij gewoon door.

Dit is het bouwgebied en het geeft een beeld van de bouwplannen. (Foto uit Stedenbouwkundig Programma van Eisen / ijzergieterij Hardinxveld-Giessendam)

Deze Milieueffectrapportage (MER) is een toets die wordt gedaan in het kader van mogelijke milieugevolgen voor een gebied. Het gevolg van de uitspraak is dat de gemeente een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan moet opstellen. Om in de toekomst te zorgen dat er een passend bestemmingsplan voor het gebied is, gaat de gemeente aan de slag met het herstellen van de vormfout.

Sanering bodem
Een zorgenpunt voor de indieners van het beroep is de verontreiniging in de bodem van de bouwlocatie. De bouwlocatie was vroeger een ijzergieterij, waardoor delen van de locatie vervuild zijn. Op dit moment wordt de bodem gesaneerd, wat betekent dat vervuilde grond wordt afgegraven en nieuwe, schone grond wordt teruggestort (de zogenoemde leeflaag). Deze wijze van het opschonen van de locatie is goedgekeurd door de provincie.

Herstellen
Tijdens de besluitvorming en het publiceren van het ontwerp bestemmingsplan, heeft de gemeente volgens de Raad van State een vormfout gemaakt. De Raad van State geeft aan dat het M.E.R-beoordelingsbesluit wel genomen is, maar dat college en raad onvoldoende inzichtelijk hebben gemaakt wat de afwegingen bij het nemen van dit besluit waren. De Raad van State vindt dat daarom niet is voldaan aan de wettelijke vereisten rondom het nemen van een M.E.R-beoordelingsbesluit. Een vormfout dus, die hersteld moet worden door de gemeente.

Onherroepelijk
De geplande 150 woningen die samen het plangebied vormen, kunnen en mogen gebouwd worden. Dit kan doorgaan, omdat zowel het bodemonderzoek als de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn. Wethouder Trudy Baggerman (T@B) van Wonen en Ruimtelijke Ordening is blij dat de woningbouw door kan gaan. “Wij, maar ook de kopers, wachten al zo lang. De vormfout gaan we natuurlijk herstellen. Het is jammer dat dit zo gegaan is. Wij gaan in het nieuwe (ontwerp) bestemmingsplan een inhoudelijke motivatie leveren waarom we geen M.E.R-procedure doorlopen. Ik kijk uit naar de nieuwe wijk; een aanwinst voor onze gemeente”, aldus Baggerman woensdagmiddag. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld