Waterschap Rivierenland waarschuwt voor gevolgen verzilting oppervlaktewater

HARDINXVELD-GIESSENDAM / REGIO – In het oppervlaktewater van de Alblasserwaard neemt de verzilting toe. Dit speelt vooral in het westen van de Alblasserwaard, rond Streefkerk, Nieuw Lekkerland, Oud Alblas en Alblasserdam. Bij Kinderdijk meet Waterschap Rivierenland verhoogde zoutgehaltes (concentraties chloride).

Water in sloten en vaarten in de Alblasserwaard is daardoor volgens het waterschap minder geschikt voor veedrenking. Verder kan het beregenen van boomgaarden, aardappels en maïs met oppervlaktewater zorgen voor zoutschade. (Foto Cees van der Wal / Waterschap Rivierenland)

Door de droogte staan de rivieren lager. En dringt het zout van de zee door in onder andere de Lek. Vanuit de Lek bij Kinderdijk laten wij water de Alblasserwaard in. Dat is noodzakelijk om het waterpeil in sloten, vaarten en boezems op peil te houden.

Inlaat van water
Handhaven van het waterpeil is ook van groot belang voor het veenweidegebied en de boezemkades. Vanwege de verhoogde zoutgehaltes zegt het Waterschap Rivierenland wel maatregelen te nemen. Zo laten zij bij Kinderdijk nu minder water in. In het oosten en zuiden van de Alblasserwaard laten ze juist meer water in. Daarmee probeert het schap het zoutgehalte niet verder te laten oplopen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld