Wethouder krijgt eerste exemplaar van boek over cultuurhistorisch erfgoed

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – In restaurant Kampanje heeft wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) van Cultuur woensdagmiddag 22 februari 2023 voor een volle zaal het eerste exemplaar van het boek Cultureel Erfgoed Hardinxveld-Giessendam gekregen. Het boek toont 211 cultuurhistorische panden in het dorp. Het resultaat van een onderzoek door beeldend kunstenaar Evert van Lopik en architect ir. Arie van der Meijden.

Op de foto v.l.n.r. Dick de Jong, Arie van der Meijden, Jan Nederveen en Evert van Lopik (Foto Peter Donk / HG24)

Nadat het eerste exemplaar aan Nederveen was overhandigd, kregen allen wiens huis of pand in het boek staat vermeld een gratis exemplaar. Van elk pand is een foto en een korte technische beschrijving vermeld. Van Lopik en Van der Meijden deden twee jaar over de dorpsinventarisatie (2020 – 2022).

Realisatie
De foto’s maakte Van Lopik en de tekst Van der Meijden. Het boek kon tot stand komen dankzij de inzet van de nauw betrokkenen en is een samenwerkingsverband tussen de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam en de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam. Van Lopik pleitte in een korte speech voor de oprichting in het dorp van een monumentencommissie of een erfgoedcommissie. Gewaakt moet worden dat er anders te veel ‘moois’ op den duur gaat verdwijnen. 

Tekst gaat verder onder tweet.

Financiën
De kosten van het drukken van de boeken zijn betaald uit bijdragen van kringloop De Cirkel, de gemeente, Rabobank Lek en Merwede (een cheque van € 5.000,– werd overhandigd woensdagmiddag – red.) en de liquiderende Stichting 75 jaar Vrijheid Hardinxveld-Giessendam. Uit de Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam is een bijdrage ontvangen voor activiteiten over de cultuurhistorie, nadat het boek is verschenen.   

Hoog tijd
Stichting Dorpsbehoud-Hardinxveld-Giessendam was al enige tijd bezorgd over het feit dat de laatste inventarisatie van huizen en andere gebouwen met cultuurhistorische waarde decennia terug plaatsgevond en nooit is geactualiseerd. “Dat is zorgelijk omdat juist deze cultuurhistorische kenmerken een stuk van de geschiedenis van het langgerekte dijkdorp vertellen. Een bijzonder dorp op de grens van de aaneengesloten dijkbebouwing aan de westkant en de steeds opener wordende bebouwing aan de oostkant”, schrijft voorzitter Dick de Jong van Stichting Dorpsbehoud-Hardinxveld-Giessendam. 

Boek afhalen
Het boek kan worden afgehaald in het Historisch Informatie Centrum (HIC) aan Peulenstraat 243. Ook voor de leden van de Historische Vereniging (die niet in een van de vermelde panden wonen), is er een gratis exemplaar, dat in het HIC kan worden opgehaald. Open op zaterdag tussen 10.00 – 12.00 uur. Het aantal boeken is beperkt, dus wie het eerst komt. Als er nadien nog boeken over zijn, worden deze vanaf 1 maart 2023 voor € 10,–per stuk te koop aangeboden.   

Plaats een reactie

*=Verplicht veld