‘Begroting biedt voor komende jaren nog lucht, maar na 2026 wordt het onzeker’

door Peter Donk 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam moet de komende jaren prioriteiten gaan stellen wat moet gebeuren en misschien nog even kan worden uitgesteld. Op de agenda stond donderdagavond 9 november 2023 de Programmabegroting 2024-2027 en de behandeling van de Septembercirculaire 2023. Traditioneel bij dergelijke behandelingen komen de politieke partijen met wensenlijstjes (uit hun verkiezingsprogramma’s van 2022).  

De raadsvergadering donderdagavond. Fractievoorzitter Max van den Bout voert hier het woord. (Foto Peter Donk / HG24)

Tekst gaat verder onder tweet.

Na 2026 (‘Het ravijnjaar’ genoemd – red.) komt er onzekerheid in de begroting. Het wordt dan onzeker wat de algemene uitkering van het rijk wordt. Al lange tijd is er daarover onzekerheid uit Den Haag. In eerste termijn was het woord – na een inleiding door wethouder Arjan Meerkerk (SGP) van Financiën en Treasury – aan de gemeenteraad. 

Prioritering
Het CDA merkte over de begroting op. Fractievoorzitter Wim de Ruiter (CDA) riep op om prioriteiten te stellen en kwam met een lijstje. Hij verwees al naar een motie die het CDA samen met de SGP heeft opgesteld. De partijen vragen in die motie om een prioritering in de projecten te brengen voor de komende jaren. Deze te onderbouwen, eventueel te lopen risico’s en dit in het eerste kwartaal van 2024 met de gemeenteraad te delen. 

Kosten en uitvoering
Namens de socialisten vroeg fractievoorzitter Max van den Bout (PvdA) aandacht voor de sociale huurwoningen. Er moet volgens hem actie worden ondernomen en het niet alleen aan de markt overlaten. De PvdA denkt dat het ‘Huis van de Gemeente’ weleens in de papieren kan lopen. Ook voorzag Van den Bout problemen rond de realisatie van een buitenzwembad, omdat het al zo lang duurt. 

Concreet plan
Raadslid Guus van den Bosch (T@B) sprak in eerste termijn over het sociaal domein. “Dat blijft onze grote financiële risicopost”, aldus Van den Bosch. Hij verwacht dat de uitkeringen onder druk blijven staan en dat risico’s moeilijk zijn in te schatten. Hij pleitten om de budgetten zorgvuldig om te gaan. De T@B is blij met de woningbouw en vindt dat de gemeente de plicht naar inwoners heeft om te zorgen voor woningen, zoals voor jongeren die op zoek zijn naar een huis. Ook vond Van Den Bosch dat er een concreet plan voor het buitenzwembad naar de raad komen. “De zomers worden tenslotte warmer”, stelde Van den Bosch. Ook vond hij dat de studie naar verbreding van de snelweg A15 moet worden doorgezet. Van den Bosch: “Werk aan de winkel, college. Het kan niet snel genoeg gebeuren.”

Contact inwoner
Vanuit de ChristenUnie werd kort aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek. “Het ondenkbare is denkbaar. En dan zitten we hier beleidsvoornemens te bespreken voor het komende begrotingsjaar. Dat maakt dat je gaat relativeren”, begon fractievoorzitter Willem Pors (ChristenUnie) zijn betoog verwijzend naar de oorlog tussen Israël-Hamas. Daarna vroeg hij aandacht voor het contact met de inwoners. “Weten de inwoners ons wel te vinden?”, vroeg Pors zich af. Ook pleitte hij voor leefbaar wonen. Pors: “Daar hoort ook veilig kunnen wandelen bij.” Zijn partij wil graag een voetpad bij de herinrichting van de Hakgriend. De ChristenUnie pleitte voor voldoende sociale huurwoningen, van starters via doorstromers naar senioren. Hij vroeg om gebruik te maken van de kruimelregeling ‘straatje erbij’. Groen en Gezond wordt ook onderschreven, zoals kleine recreatie. De ChristenUnie zou graag zien dat er een inwonersactie komt om regenwater op te vangen en te gebruiken. Lof was er voor de inzet op het gebied van duurzaamheid in de gemeente.

Geld en asielzoekerscentrum
Fractievoorzitter Erik van den Bosch (SGP) ging in op de financiën. Daar waar het deze avond tenslotte om draaide. “2023 kan dankzij de Septembercirculaire 2023 nog mogelijk positief afgesloten worden. Belangrijk is dat de basis in orde is. Als SGP-fractie zien we graag dat aan focus wordt gedaan”, aldus Van Den Bosch. Het vraagt volgens hem om een prioriteitstelling, zoals voor nieuwbouw van het schoolgebouw Driemaster / Ichthus en oog voor de juiste doelgroepen als het gaat om woonruimte. Van den Bosch: “Hoog op ons lijstje staat bij ons de aanpak van het Huis van de gemeente.” De SGP ziet uit naar wat dit gaat kosten. Vanaf 1 januari 2024 wordt Diftar ingevoerd. Hij hoopt dat het individueel afrekeningen van afval de juiste keuze is geweest. De SGP-fractie is onaangenaam verrast over de wijze van communiceren over de komst van een asielzoekerscentrum op de gemeentegrens. “Wij zijn onaangenaam verrast. Wij roepen op om de locatie te gaan herzien”, sprak Van den Bosch, die hoopt dat het college daarover in overleg gaat.

Tekst gaat verder onder foto.

Keuzes maken
In tweede termijn van de algemene beschouwingen reageerde wethouder Meerkerk. Hij bedankt voor de warme woorden en suggesties. “Het is zo dat als we geen gekke dingen doen we er financieel goed voor staan. Er zijn ook wensenlijstjes. Maar alles kost ook geld en het is beperkt voorradig. Als we politieke keuzes maken, moeten we op lange termijn dat ook bezien. Er zijn heel wat lijstjes langsgekomen, dat we kunnen we niet allemaal tegelijk. We zullen keuzes moeten maken, omdat we niet alles tegelijkertijd kunnen uitvoeren”, reageerde Meerkerk, die daar in het eerste kwartaal van 2024 op terug te komen. Er ligt volgens Meerkerk een brief in huis, die nu wordt bestudeerd met betrekking tot het buitenzwembad. Ook was door de T@B een halte waterbus geopperd. “Het doortrekken van de waterbus is niet gratis. Daar zal dan een externe investering nodig zijn, want zoveel geld kost het”, aldus Meerkerk. Over het eventueel afschaffen van de hondenbelasting riep Meerkerk de fracties op dan met een alternatieve dekking te komen. De deur voor woningbouw is volgens Meerkerk bij de provincie aardig dicht. “Ik wil uw hoop temperen en er zijn uitdagingen”, verwoordde Meerkerk. De motie nam hij ter harte en vertelde graag bereid te zijn om er later op terug te komen.

Buitenbad
Na Meerkerk kwamen de politieke partijen nogmaals aan het woord en gingen de raadsleden met elkaar in discussie. Naast de SGP had ook het CDA niet veel op met de gemeente Sliedrecht en de locatie voor een asielzoekerscentrum. “Je kent de uitspraak van ‘een beste buur is beter dan een verre vriend’. We zijn nu op zoek naar de verre vriend”, schetste fractievoorzitter Wim de Ruiter (CDA) zijn gedachtegang. Duidelijks is dat de relatie met de gemeente Sliedrecht voor een aantal raadsfracties schade heeft opgelopen, doordat ze onvoldoende bij de plannen betrokken zijn geweest. Discussie ontstond tussen De Ruiter en Van den Bosch over het buitenbad. “Het moet getuigen aan realiteitszin”, vond De Ruiter. “Het staat in het coalitieakkoord. We hebben ook veel mensen op de markt die voor een buitenbad zijn”, verdedigde Van den Bosch. De Ruiter denkt dat een toegangskaartje kostbaar wordt, want in Giessenburg betaal je € 11,– voor een toegangskaartje. “Denk nog eens na om het steeds op het lijstje te zetten”, vond De Ruiter. Hij zag een buitenbad duidelijk niet zitten. Van Den Bosch suggereerde dat vast in het prijskaartje een lunch zat. “Laten we voorkomen dat we hier over de tarieven van een zwembad gaan spreken. Dat leidt vast niet tot een oplossing”, kapte voorzitter van de raad Dirk Heijkoop (CDA) de sprekers af. De T@B hecht naast een buitenbad aan een buitendijkse jachthaven. Ook daar moest de T@B maar eens over ophouden vond het CDA. Fractievoorzitter Max van den Bout (PvdA) herhaalde nog eens al zijn punten uit de eerste termijn, misschien in de hoop dat andere politieke partijen er op zouden reageren. Ook zijn partij was onaangenaam verrast door de komst van het asielzoekerscentrum op de gemeentegrens met Sliedrecht. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld