Bibliotheek zegt dat ‘water aan de lippen staat’ en geeft uitleg

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Leden van de gemeenteraad zijn woensdagavond 29 juni 2022 door bibliotheek AanZet aan de Pietersweer bijgepraat over de activiteiten en wat er speelt. De bijeenkomst was op initiatief van de bibliotheek. In het dorp zijn 4115 mensen (2609 zijn van hen jeugdlid) nu lid van de bibliotheek. De cijfers zijn gebaseerd op de locatie in Beneden- en Boven-Hardinxveld. Maar de komende jaren vreest de bibliotheek oplopende financiële tekorten. Woensdagavond werd gemeld dat ‘het water aan de lippen staat’. 

Niet alle raadsleden waren aanwezig. Wel de fractievoorzitters van de PvdA en ChristenUnie.  Ook wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) van Cultuur was er bij. (Foto Peter Donk / HG24)

Zeven jaar is de basissubsidie volgens de bibliotheek niet geïndexeerd. Met de gemeente is al gesproken over andere huisvesting van de bibliotheekvoorziening. Inhuizen in het gemeentehuis is onlangs bijvoorbeeld besproken. Volgens de bibliotheek staat het water aan de lippen in Hardinxveld-Giessendam.

Tekorten
Verwacht wordt vanaf dit jaar verder oplopende tekorten. Dit jaar wordt gerekend met een tekort van € 32.000,–. In samenwerking met de gemeente is de mogelijkheid besproken om het tekort in te lopen met extra aanvragen. Scenario’s zijn o.a. het vinden van gezonde exploitatie, sluiting van de locatie Boven-Hardinxveld  of het helemaal stoppen van de bibliotheekvoorzieningen in Hardinxveld-Giessendam werden woensdagavond gepresenteerd. Wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie), ook aanwezig, van Cultuur: “We zijn met elkaar in gesprek hoe optie één kan worden ingevuld. De andere twee zijn wat mij betreft nog niet in beeld. Het wordt nog een pittig huisvestingsgesprek. De input van de bibliotheek is belangrijk. Ook valt er winst te behalen met scholen. Je moet bedenken. Als je boek pakt, dan creëer je je eigen film.” Nederveen stimuleert de bibliotheek ook vernieuwing en te kijken naar de bedrijfsvoering. “Dat is ook al gebeurd”, stelde de wethouder wel vast. In Nederland is de bibliotheek niet gratis, zoals in andere landen. Als dat zou bestaan, dan zou dat Den Haag 60 miljoen euro per jaar kosten.  

Tekst gaat verder onder tweet.

Voorleesexpress
Regiodirecteur van bibliotheek AanZet Sjaak van der Linden legde uit waar de bibliotheek voor staat, hun visie en bijvoorbeeld de plaats voor ontmoeting en debat. Hij vertelde ook dat het lezen zo belangrijk is en daarom activiteiten organiseert om het leesplezier te bevorderen. In Hardinxveld-Giessendam is ook de voorleesexpress. Een vrijwilliger wordt dan getraind om thuis bij een kind tussen de 4 – 8 jaar voor te lezen. Het gaat om kinderen met een leerachterstand. Het gaat niet alleen om anderstaligen. 

Laaggeletterdheid
De bibliotheek is steeds vaker een ontmoetingsplek, waarbij het verbinden een steeds grotere een rol speelt. Voor volwassenen en kinderen. Er is onder meer een ontwikkelplein. Informeel en non-formeel taal en digitale aanbod geven en de samenwerking met lokale partners. Dit loopt nu al drie jaar met spreekuren. Zo’n duizend mensen in Hardinxveld-Giessendam hebben te maken met laaggeletterdheid. “Het is een kunst en een vak apart om hen te bereiken. Het is de grootste uitdaging”, zegt Van der Linden, die spreekt van een maatschappelijk probleem. Het kan iemand belemmeren in de (latere) loopbaan, bijvoorbeeld als je moet solliciteren. Voor scholen ligt er een kans om deze mensen in een vroeg stadium te herkennen en door te verwijzen. Wat ook niet goed is. De leesvaardigheid loopt over het algemeen terug. Kinderen worden volgens de bibliotheek onvoldoende gestimuleerd in begrijpend lezen. Dan heb je ook nog ingesproken boeken. Die zijn handig voor ouderen, maar het gaat jonge kinderen niet helpen, was de conclusie.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld