College niet betrokken bij afweging locatie azc; Sliedrecht keek naar eigen belang

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Sliedrecht heeft zich tot heden egoïstisch opgesteld als het gaat om de locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) in Sliedrecht-Oost, hoek Kweldamweg / Zwijnskade, tegen de gemeentegrens van Hardinxveld-Giessendam. Dat blijkt donderdag 1 februari 2024 uit beantwoording van vragen, die de SGP Hardinxveld-Giessendam stelde aan het College van B & W van de gemeente Hardixveld-Giessendam. De locatie is het college slechts ‘meegedeeld’. Sliedrecht had het al bepaald.

Hier moet het azc komen, nabij de hoek Kweldamweg / Zwijnskade. Nog geen honderd meter van de gemeentegrens met Hardinxveld-Giessendam. Het dorp voelt het als het krijgen van een azc en kan straks ook opdraaien voor de opvang van statushouders. (Archieffoto ArieJan van Termeij / HG24)

“Uit het laatste gesprek bleek dat het afwegingskader dat de gemeente Sliedrecht gebruikt met name gebaseerd is op het behouden van ontwikkelperspectief voor Sliedrecht-Noord. Ons college is niet betrokken geweest bij de afweging zelf, maar wel geïnformeerd over de inzet van Sliedrecht en de uitkomst van de afweging van Sliedrecht”, aldus het college, dat dus kennelijk niet op een transparante wijze is meegenomen in het hele tot nu toe gelopen traject. Pas daarna zijn er ‘verschillende gesprekken gevoerd’. 

Overleg gevoerd
De beantwoording van de vragen komt ruim drie weken nadat de SGP de vragen aan het college stelde.De politieke partij wilde ook weten of er andere reële mogelijkheden aan bod zijn geweest in de gesprekken met Sliedrecht. “Op meerdere niveaus (college, MT en ambtelijk) is overleg gevoerd met de gemeente Sliedrecht. Onze inzet, zorgen en onbegrip zijn tijdens deze gesprekken op tafel gelegd. Onze inzet is en blijft om met elkaar in gesprek te blijven”, antwoordt het college.

Geen toezeggingen; niet betrokken
Er is volgens het college een overleg geweest met COA over de opgave voor Hardinxveld-Giessendam en in dit overleg is ook de situatie rondom Sliedrecht besproken. College: “Het COA heeft hierin haar positie toegelicht. Het COA beoordeelt feitelijk of de locatie geschikt is voor de voorziening. In principe is een gemeente aan zet om de locaties voor te leggen aan het COA. De bestuurlijke afwegingen voor een locatie liggen bij een gemeente en in dit geval dus bij de gemeente Sliedrecht. Er zijn door het COA geen toezeggingen naar ons college. De bestuurlijke keuze om tot deze locatie te komen is gemaakt door het gemeentebestuur van Sliedrecht. De locatie is door het gemeentebestuur aangeboden aan het COA. Het COA heeft de locatie beoordeeld en vindt deze geschikt. In verdere gesprekken tussen COA en de gemeente Sliedrecht is Hardinxveld-Giessendam niet betrokken.” Ondanks dat de plaats voor een azc tegen de gemeentegrens van het dorp ligt. 

Uitwerking
De SGP wilde ook weten hoe het COA heeft gereageerd op de beweringen op het gebied van veiligheid, praktisch, zorg en onderwijs en overige belangrijke redenen die het Hardinxveldse college heeft aangegeven dat hier geen rekening mee gehouden is. “Het COA wil meedenken over deze onderwerpen en is tevens deels verantwoordelijk voor deze onderwerpen. Een voorbeeld: het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein en de gemeente voor de veiligheid daar omheen. De uitwerking van deze onderwerpen en bijbehorende rolverdeling tussen COA en de gemeente Sliedrecht moet – voor zover bij ons bekend – nog plaatsvinden. Ook zullen we nog met de gemeente Sliedrecht spreken over aspecten die voor onze gemeente van belang zijn”, schrijft het college. Duidelijk is dat het college niet voortdurend wordt geïnformeerd door de gemeente Sliedrecht over de stand van zaken. Volgens het college heeft de gemeente Sliedrecht nog geen vergunning aangevraagd.

Beraden vervolgstappen
Vooruitlopend op de aanvraag heeft het College van B & W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam een brief met het haar zorgen gestuurd naar de gemeente Sliedrecht. We hebben het hier over de buurgemeente, die dus een brief krijgt. “Wij blijven het gesprek met de gemeente Sliedrecht voeren. Wanneer er duidelijkheid is over de juridische status zullen wij ons beraden op vervolgstappen. Uiteraard spant het college zich in om aangehaakt te blijven bij het proces dat Sliedrecht doorloopt om te komen tot realisatie. Daarnaast zal het college komende periode stappen zetten om te komen tot de realisatie van onze eigen opgave.”

3 gedachten over “College niet betrokken bij afweging locatie azc; Sliedrecht keek naar eigen belang”

  1. Als ik me niet vergis lopen er bovengrondse hoogspanningsmasten over de geplande azc-locatie en is door de overheid vastgesteld dat er geen bebouwing plaats mag vinden i.v.m. electromagnetische straling. Hier zijn minimala afstanden bepaalt links en rechts van de mastenlijn met meetwaarden uitgedrukt in microtesla. Zie RTL-onderzoek uit 2018.

  2. Als Sliedrechtse vind ik dit heel erg voor Hardinxveld. En zo gaat het college van Sliedrecht ook om met z’n eigen inwoners.
    Zo ga je niet met mensen om en zo los je geen problemen op.

  3. Sliedrecht, Sliedrecht, AZC wegstoppen in je uiterste hoekje tuin en dan ook nog zonder overleg met je buren. Niet echt netjes (om het nog een beetje vriendelijk te zeggen…).

Plaats een reactie

*=Verplicht veld